Додаткова інформація

 • Автор Данченко Олена Борисівна
 • Рік 2022
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій
 • Сторінок 4
 • ISBD Данченко О.Б. Перспективи розвитку цифрової трансформації у вищій освіті України / О. Б. Данченко, І. Б. Семко, Ю. М. Мокієнко // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці(ІТОНТ-2022): Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції(Черкаси, 23-25 червня 2022 р.). - Черкаси: ЧДТУ, 2022. - С. 161-164.

Додаткова інформація

 • Автор Данченко Олена Борисівна
 • Рік 2022
 • Категорія Статті
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій
 • Сторінок 5
 • УДК УДК 005.8
 • ISBD Данченко О.Б. Аналіз синергетичного підходу до управління проєктами / О. Б. Данченко, А. З. Корейба // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2022. - № 2(6). - С. 30-34

Додаткова інформація

 • Автор Данченко Олена Борисівна, Ляшенко Олександра Миколаївна
 • Рік 2021
 • Категорія Методичні вказівки
 • Дисципліна Управління проектами
 • Спеціальність Менеджмент
 • Підрозділ Кафедра бізнес-адміністрування та управління проектами
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 34
 • ISBD Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи зі спеціальності 073 «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» освітніх програм «Управління проєктами» та «Управління проєктами в агробізнесі» / О.М. Ляшенко, К.Я. Єрохін, О.Б. Данченко, О.С. Шарова. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 35

Додаткова інформація

 • Автор Данченко Олена Борисівна, Рибалко Ірина Вікторівна, Бєлова Олена Ігорівна
 • Рік 2021
 • Категорія Статті
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій
 • Видавництво Х.: НТУ «ХПІ»
 • Сторінок 7
 • УДК УДК 005.8
 • ISBD Огляд та класифікація особливостей арт-проєктів як факторів ризику / О.Б. Данченко, І.В. Рибалко, С.О. Заруцький, О.І. Бєлова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2021. - № 1(3). - С. 16-23
Данченко Олена Борисівна

Данченко Олена Борисівна

доктор технічних наук, доцент

Данченко Елена Борисовна

доктор технических наук, доцент

Danchenco Olena B.

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor

 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Персональна сторінка

 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами