Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2011
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 4
 • УДК УДК 006.35(100)ISO/.83:378.1
 • ISBD Тавлуй І.П. Роль персоналу у розвитку системи управління якістю ВНЗ. / І.П. Тавлуй // Інформаційні технології в системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері освітнього менеджменту: зб. наукових статей Міжнар. наук.-практ. Конфер.–Хмельницький, 2011

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2011
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 5
 • ISBD Тавлуй І.П. Принципы формирования целей высшего учебного заведения в сфере качества. / І.П. Тавлуй // Управление качеством образования в России и на постсоветском пространстве: сб. стат. VI Междун.научно-практ. конф. – Пенза, 2011

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2010
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 6
 • УДК УДК 378:006.015.5
 • ISBD Тавлуй І.П. Особливості застосування системного підходу при розробці та функціонуванні системи управління якістю ВНЗ. / І.П. Тавлуй // Сучасна освіта та інтеграційні процеси: досвід, проблеми, перспективи: матеріали всеукр. наук.-метод. конф. – Краматорськ, 2010

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2010
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 4
 • УДК УДК 378:006.015.5
 • ISBD Тавлуй І.П. Использование цикла PDCA при разработке системы управления качеством высшего учебного заведения. / І.П. Тавлуй // Образование в ХХІ веке проблемы и перспективы: сб. стат. VI Междун. научно-практ. конф. – Пенза, 2010
Тавлуй Інна Петрівна

Тавлуй Інна Петрівна

кандидат технічних наук, доцент

Тавлуй Инна Петровна

кандидат технических наук, доцент

Tavlui Inna

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor

 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами