Освітня програма за спеціальністю 022 «Дизайн»

  • Рік:
  • Категорія: Ліцензування та акредитація
  • Спеціальність: Дизайн
  • № комплекту: Освітні програми
  • Підрозділ: Кафедра дизайну
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»

Освітня програма «Дизайн» Першого рівня вищої освіти


Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність 022 «Дизайн»
Кваліфікація: Бакалавр з дизайну

  • Профіль освітньої програми Дизайн зі спеціальності 022 «Дизайн»
  • Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
  • Форма атестації здобувачів вищої освіти

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами