Освітні програми за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Освітня програма «Управління фінансово-економічною безпекою» Другого рівня вищої освіти


Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Кваліфікація: Магістр з управління фінансово-економічною безпекою

  • Профіль освітньої програми «Управління фінансово-економічноюбезпекою» зі спеціальності 073 «Менеджмент»
  • Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
  • Форма атестації здобувачів вищої освіти

Освітня програма «Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки» Другого рівня вищої освіти


Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Кваліфікація: Магістр з інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки

  • Профіль освітньої програми «Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки» зі спеціальності 073 «Менеджмент»
  • Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
  • Форма атестації здобувачів вищої освіти

Освітня програма «Управління приватною детективною діяльністю» Другого рівня вищої освіти


Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Кваліфікація: Магістр з управління приватною детективною діяльністю

  • Профіль освітньої програми «Управління приватною детективною діяльністю» зі спеціальності 073 «Менеджмент»
  • Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
  • Форма атестації здобувачів вищої освіти

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами