Освітні програми за спеціальністю 073 «Менеджмент» (бакалавр)

Освітня програма «Комерційна логістика» Першого рівня вищої освіти


Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Кваліфікація: Бакалавр з менеджменту

  • Профіль освітньої програми «Комерційна логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент»
  • Форма атестації здобувачів вищої освіти
  • Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
  • Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти

Освітня програма «Менеджмент» Першого рівня вищої освіти


Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Кваліфікація: Бакалавр з менеджменту

  • Профіль освітньої програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент»
  • Форми атестації здобувачів вищої освіти
  • Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
  • Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами