Освітня програма за спеціальністю 223 «Медсестринство»

Освітня програма «Медсестринство» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


Галузь знань 22 «Охорона здоров'я»
Спеціальність 223 «Медсестринство»
Кваліфікація: Бакалавр медсестринства

  • Профіль освітньої програми зі спеціальності 223 «Медсестринство»
  • Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
  • Форма атестації здобувачів вищої освіти

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами