Стан і тенденції розвитку сучасних інформаційних систем в обліку та оподаткуванні

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Дисципліна: Макроекономіка
  • Підрозділ: Кафедра прикладної економіки
  • Видавництво: Полтава: Полтавський університет економіки і торгівлі
  • Сторінок: 5
  • ISBD: Троц І.В. Стан і тенденції розвитку сучасних інформаційних систем в обліку та оподаткуванні / І. В. Троц // Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22 листопада 2018 року). - Полтава: ПУЕТ, 2018. - С. 253-257.

Стан і тенденції розвитку сучасних інформаційних систем в обліку та оподаткуванні

Ірина Вікторівна Троц

В динамічних умовах господарювання на підприємствах всіх форм власності, організації та сфери діяльності виникає гостра необхідність автоматизації рутинних процесів та операцій з метою максимізації ефективності праці та мінімізації непродуктивних витрат часу на допоміжні операції, проміжні розрахунки та інше.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами