Комунікативна стратегія: основні кроки для України

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Підрозділ: Кафедра міжнародних відносин та журналістики
  • ISBD: Далявська Т.П. Комунікативна стратегія : основні кроки для України / Т. П. Далявська // Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення стійкості економіки України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25-26 листопада 2021 року, м. Київ): У 2 частинах. Ч.2. - Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, Центр досконалості Жана Моне, 2022. - С. 84-87.

Комунікативна стратегія : основні кроки для України

Далявська Тетяна Петрівна

Однією із характерних рис сучасності є поглиблення та активізація євроінтеграційних процесів, зокрема інтеграційних процесів України до Європейського Союзу. Євроінтеграція – це складний поліаспектний процес, що включає в себе цілу низку питань, що потребують постійного регулювання. Побудова ефективної та успішної комунікативної стратегії євроінтеграції України є необхідною умовою для підготовки до майбутнього членства в ЄС. Відтак, вважаємо, що основні кроки комунікативної стратегії євроінтеграції України мають бути спрямовані на досягнення цілей вищезгаданої комунікативної стратегії, а загальний план заходів – це власне сукупність планів заходів всіх відповідальних за реалізацію стратегії органів державної влади – мають реалізовуватися з врахуванням усіх факторів. Крім того, слід наголосити, що раціональну комунікативну політику у відносинах між державою і громадянами неможливо замінити жодною, навіть найдосконалішою «магією слова» або концепцією інформаційної безпеки.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами