Розвиток парламентаризму в Україні та Республіці Білорусь: основні порівняльні аспекти

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Дисципліна: Теорія держави та права, Конституційне право України, Теорія та історія держави і права
  • Спеціальність: Правознавство
  • Підрозділ: Юридичний факультет, Кафедра державно-правових дисциплін
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 4
  • ISBD: Баликіна Л.І. Розвиток парламентаризму в Україні та Республіці Білорусь: основні порівняльні аспекти / Л.І. Баликіна // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – С. 427-428.

Розвиток парламентаризму в Україні та Республіці Білорусь: основні порівняльні аспекти

Л.І. Баликіна, Університет економіки та права «КРОК»

Стаття присвячена компаративістський аналіз норм, які закріплюють роль, місце та функції парламенту в Основних законах України та Республіки Білорусь.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами