Результаты обратной связи с абитуриентами Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Спеціальність: Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
  • Підрозділ: Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
  • Сторінок: 2
  • ISBD: Тавлуй І.П. Результаты обратной связи с абитуриентами НУБиП Украины. / І.П. Тавлуй // Менеджмент качества в образовании: тезисы докладов по матер. IV всероссийск. научно-практ. конф. – Санкт-Петербург, 2011

Результаты обратной связи с абитуриентами Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

Ожидания абитуриентов от обучения в НУБиП Украины – конкурентоспособность на рынке труда, как гарантия трудоустройства по специальности. Преобразование требований и ожиданий абитуриентов в их удовлетворенность и есть основной целью системы менеджмента качества ВУЗа, показателем уровня качества и конкурентоспособности каждого высшего учебного заведения.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами