Методика навчання викладачів аграрних ВНЗ інформаційно-комунікаційним технологіям в системі післядипломної освіти

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Матеріали конференцій
 • Дисципліна: Дистанційне навчання
 • Підрозділ: Центр дистанційного навчання
 • Видавництво: К: Поліграфічний центр Осадчего В. В.
 • Сторінок: 2
 • УДК: УДК 37.02(378.1)
 • ISBD: Заболоцький А.Ю. Методика навчання викладачів аграрних ВНЗ інформаційно-комунікаційним технологіям в системі післядипломної освіти / А.Ю. Заболоцький // Збірник тез та доповідей V міжнародної конференції «Теорія та методика професійної освіти: наукові читання імені професора Віктора Сидоренка». - №1. – С. 73-74.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Методика навчання викладачів аграрних внз інформаційно-комунікаційним технологіям в системі післядипломної освіти

У статті висвітлюється проблема використання технологій дистанційного навчання в організації навчання викладачів аграрних ВНЗ. Аналізуються вже відомі матеріали на дану тему.

Ключові слова: дистанційне навчання, післядипломна освіта, дистанційне навчання у аграрних ВНЗ.

Методика обучения преподавателей аграрных вузов информационно-коммуникационные технологии в системе последипломного образования

В статье освещается проблема использования технологий дистанционного обучения в организации обучения преподавателей аграрных вузов. Анализируются уже известные материалы на эту тему.

Ключевые слова: дистанционное обучение, последипломное образование, дистанционное обучение в аграрных вузов.

Methods of teaching teachers agricultural universities information and communication technology in postgraduate education

In the article the problem of using distance learning technologies in the organization of teachers of agrarian university. Analyzed the known materials on the subject.

Keywords: distance education, postgraduate education, distance education in agricultural universities.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами