«Творчий щоденник» як засіб професійного самовдосконалення майбутнього фахівця туристичної сфери

  • uk-UA

  • ru-RU

«Творчий щоденник» як засіб професійного самовдосконалення майбутнього фахівця туристичної сфери

Л.Ф. Мелько, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри туризму, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м.Київ

У публікації обґрунтовується доцільність використання «творчого щоденника» для підготовки майбутніх фахівців з туризму, пропонується для розгляду структура щоденника, розкривається важливість фіксації, аналізу та узагальнення інформації для формування професійних компетентностей.

Ключові слова: практико-орієнтоване навчання, творчий щоденник, майбутні фахівці з туризму, професійні компетентності, практико-орієнтовані проекти.

«Творческий дневник» как средство профессионального самосовершенствования будущего специалиста туристической сферы

Л.Ф. Мелько, к.пед.н., доцент, заведующая кафедрой туризма ВУЗ «Университет экономики и права« КРОК », г. Киев

В публикации обосновывается целесообразность использования «творческого дневника» для подготовки будущих специалистов по туризму, предлагается для рассмотрения структура дневника, раскрывается важность фиксации, анализа и обобщения информации для формирования профессиональных компетенций.

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, творческий дневник, будущие специалисты по туризму, профессиональные компетентности, практико-ориентированные проекты.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами