Енотуризм Молдови: чинники та перспективи розвитку

  • uk-UA

  • ru-RU

Енотуризм Молдови: чинники та перспективи розвитку

Л.Ф. Мелько, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м.Київ

У статті виділені та охарактеризовані ключові чинники, які сприяють розвитку енотуризму Молдови, підкреслюється важливість потужної підтримки держави на законодавчому рівні. Розкривається важливість проведення масштабних заходів на національному та міжнародному рівнях для популяризації виноробства як національної традиційної галузі Молдови.

Ключові слова: виноробство, енотуризм, виноградно-виноробна галузь, чинники.

Энотуризм Молдовы: факторы и перспективы развития

Л.Ф. Мелько, ВУЗ «Университет экономики и права« КРОК », г. Киев

В статье выделены и охарактеризованы ключевые факторы, которые способствуют развитию энотуризма в Молдове, подчеркивается важность мощной поддержки государства на законодательном уровне. Раскрывается важность проведения масштабных мероприятий на национальном и международном уровнях для популяризации виноделия как национальной традиционной отрасли Молдовы.

Ключевые слова: виноделие, энотуризм, виноградно-винодельческая отрасль, факторы

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами