Методичні рекомендації до виконання і захисту кваліфікаційної роботи (спеціальність 242 «Туризм», ОПП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

  • Автор: , , ,
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Спеціальність: Туризм
  • Підрозділ: Кафедра туризму
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 38
  • ISBD: Методичні рекомендації до виконання і захисту кваліфікаційної роботи (спеціальність 242 «Туризм», ОПП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) / Укладачі: Л.Ф. Мелько, Г.Ш. Уварова, С.П. Гаврилюк, В.І. Карюк, О.Г. Козійчук. Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2022. 38 с.

Методичні рекомендації до виконання і захисту кваліфікаційної роботи (спеціальність 242 «Туризм», ОПП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

Л.Ф. Мелько, Г.Ш. Уварова, С.П. Гаврилюк, В.І. Карюк, О.Г. Козійчук

Методичні рекомендації до виконання і захисту кваліфікаційної роботи призначені для здобувачів вищої освіти 4 курсу спеціальності «Туризм» (освітньо-професійна програма «Туризм», освітній рівень «бакалавр»).

У виданні містяться: загальні положення щодо написання кваліфікаційної роботи, завдання та її місце в системі фахової підготовки, етапи виконання кваліфікаційної роботи, склад та зміст, вимоги до оформлення, підготовка до захисту і захист, критерії оцінювання. В кінці представлені додатки, де надаються приклади оформлення титульної сторінки, завдання, оформлення ілюстративних матеріалів тощо.

Представлені науково-методичні матеріали є результатом колективної діяльності кафедри туризму Університету «КРОК».

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами