Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (спеціальність 242 «Туризм», ОПП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

  • Автор: , ,
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Спеціальність: Туризм
  • Підрозділ: Кафедра туризму
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 36
  • ISBD: Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (спеціальність 242 «Туризм», ОПП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) / Укладачі: Л.Ф. Мелько, Г.Ш. Уварова, С.П. Гаврилюк. Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2022. 36 с.

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (спеціальність 242 «Туризм», ОПП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

Л.Ф. Мелько, Г.Ш. Уварова, С.П. Гаврилюк

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт призначені для здобувачів вищої освіти 2-3 курсів спеціальності «Туризм» (освітньо-професійна програма «Туризм», освітній рівень «Бакалавр»).

У рекомендації включені загальні положення щодо виконання курсової роботи, розкривається структура, даються поради до написання розділів, організації дослідження та оформлення курсової роботи. Звертається увага на критерії оцінювання і процедуру захисту курсової роботи. В додатках, розміщених в кінці методичних рекомендацій, надаються приклади тем, зразок оформлення титульної сторінки та заяви.

Представлені навчально-методичні матеріали є результатом колективної діяльності кафедри туризму Університету «КРОК».

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами