Навчально-методичні рекомендації до виконання завдань програми навчально-ознайомчої практики для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 02 (Культура і мистецтво), спеціальності 022 (Дизайн), спеціалізації «Дизайн середовища»

  • Автор: ,
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Спеціальність: Дизайн
  • Підрозділ: Кафедра дизайну
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 27
  • ISBD: Навчально-методичні рекомендації до виконання завдань програми навчально-ознайомчої практики для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 02 (Культура і мистецтво), спеціальності 022 (Дизайн), спеціалізації «Дизайн середовища» / уклад. С.П. Папета, С.О. Бердинських. Київ: Університет «КРОК», 2022. 27 с.

Навчально-методичні рекомендації до виконання завдань програми навчально-ознайомчої практики для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 02 (Культура і мистецтво), спеціальності 022 (Дизайн), спеціалізації «Дизайн середовища»

уклад. С.П. Папета, С.О. Бердинських

Навчально-ознайомча практика є невід’ємною складовою частиною підготовки фахівців спеціальності «Дизайн» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». У відповідності до навчального плану практика проводиться на першому курсі 4 тижні у другому семестрі. Практична підготовка студентів з фаху регламентується згідно з «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України № 351 від 20.12.1994 р., наказами і рішеннями колегії Міністерства освіти і науки України щодо практики студентів, навчальним планом напряму підготовки «Дизайн» і кваліфікаційною характеристикою спеціалістів.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами