Теоретико-методологічні засади логістичної діяльності підприємств агропродовольчого комплексу

Теоретико-методологічні засади логістичної діяльності підприємств агропродовольчого комплексу

Сумець Олександр Михайлович

У монографії наведені результати досліджень, присвячених розв’язанню важливої наукової проблеми розробки теоретико-методологічного базису, обґрунтуванню пріоритетів та шляхів забезпечення ефективної логістичної діяльності підприємств агропродовольчого комплексу. Набули дальшого розвитку положення щодо оцінки ефективності логістичної діяльності виробничих підприємств. Запропоновано методичний підхід до визначення загальних поточних логістичних витрат на здійснення логістичної діяльності.

Розроблено методичне забезпечення оцінки економічної ефективності інвестицій в логістичну діяльність на засадах цільового підходу. Викладено методичний підхід до оцінки впливу прискорення оборотності оборотних коштів і запасів на економічну ефективність визначеного виду діяльності галузевих підприємств.

Монографія розрахована на широке коло науковців, керівників, фахівців, аспірантів, магістрів та студентів, які займаються проблемами теорії і практики планування, організації і управління логістичною діяльністю на підприємствах агропродовольчого комплексу.

ЗМІСТ

  • Розділ 1. Теоретичні засади логістичної діяльності суб’єктів господарювання агроринку
  • Розділ 2. Методологічні основи логістичної діяльності підприємств агропродовольчого комплексу
  • Розділ 3. Аналіз стану логістичної діяльності на підприємствах олійно-жирової галузі
  • Розділ 4. Методично-інструментальний комплекс оцінювання логістичної діяльності підприємства
  • Розділ 5. Методично-інструментальний комплекс оцінювання логістичної діяльності підприємства

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами