Сучасні технології реалізації експортного потенціалу

 • Автор: , , , , ,
 • Рік:
 • Категорія: Монографії
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 454
 • ISBN: ISBN 978-966-170-070-2
 • УДК: УДК 005.5:005.336:339.564
 • ISBD: Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / В.В. Рокоча, С.І. Ткаленко, О. Хорошун та ін.: за ред. В.В. Рокочої. – К.: Ун-т «КРОК», 2022. – 454 с.

Сучасні технології реалізації експортного потенціалу

за ред. В.В. Рокочої

У колективній монографії розглянуто проблеми формування та реалізації експертного потенціалу країни у його проявах на мікро-, мезо- та макрорівні. Виходячи із сучасних теоретико-методологічних поглядів, автори акцентували увагу на технологіях, спрямованих на оптимізацію використання експортного потенціалу, застосувавши функціональний та геоекономічний підходи, що дозволило вийти на принципові нові науково-теоретичні висновки та практичні рекомендації українському експортно-орієнтованому бізнесу.

Для науковців, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, магістрантів і студентів, представників бізнес-орієнтованих структур і всіх, кого цікавлять проблеми розвитку експортно-орієнтованого бізнесу та експертного потенціалу як його основи.

ЗМІСТ

Частина 1. Експортний потенціал країни та його оціночні характеристики

 • Розділ 1. Теоретико-медологічні засади дослідження проблем формування експортного потенціалу національних економік
 • Розділ 2. Безпекові параметри сучасного розвитку експортного потенціалу України

Частина 2. Функціональні технології сучасного використання експортного потенціалу

 • Розділ 3. Участь у глобальних виробничо-збутових ланцюгах у технологіях реалізації експортного потенціалу
 • Розділ 4. Цифрова стратегія IT-послуг в технологіях використання експортного потенціалу країни
 • Розділ 5. Технології конкурентного бенчмаркінгу в забезпеченні реалізації експортного потенціалу країни
 • Розділ 6. Економічна дипломатія як технологія реалізації експортного потенціалу

Частина 3. Геоекономічні технології реалізації експортного потенціалу країни

 • Розділ 7. Євроатлантична та тихоокеанська складові експертної орієнтації міжнародного бізнесу України
 • Розділ 8. Інтеграційне співробітництво України на пострадянському просторі: Росія як головний партнер
 • Розділ 9. Африканський вектор в реалізації експортного потенціалу України

Частина 4. Перспективи подальшого розвитку і використання експортного потенціалу України

 • Розділ 10. Особливості сучасного розвитку експортного потенціалу України та напрямки його реформування

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами