Концептуальні основи системи економічної безпеки

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Монографії
 • Дисципліна: Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 • Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ: Кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Сторінок: 21
 • ISBN: ISSN 978-966-920166-9
 • ББК: ББК 65.9(4 укр)-983+67.408.122(4 укр) Ч46
 • УДК: УДК 330 (477) : 343.53 (477)
 • ISBD: Захаров О.І. Концептуальні основи системи економічної безпеки / О.І. Захаров// Колективна монографія «Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічної сфері/Черкаси: ПП Чабаненко, 2016. – С. 55-74

Концептуальні основи системи економічної безпеки

О.І. Захаров кандидат економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту менеджменту безпеки, Університет економіки та права «КРОК»

Сучасна світова економіка характеризується високим рівнем нестабільності і невизначеності процесів, які в ній відбуваються. Всі ці процеси роблять сильно впливають на стан національних економік. Це обумовлено,в першу чергу, їх відкритістю і високим рівнем інтегрованості в світову економіку. З одного боку, такий стан національних економік дає їм великі можливості для економічного розвитку, а з іншого, об'єктивно формує нові загрози економічній безпеці, викликані в першу чергу посиленням конкуренції з боку провідних світових виробників.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами