Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві

 • Автор: , , , , , , , , , ,
 • Рік:
 • Категорія: Монографії
 • Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 240
 • ISBN: ISBN 978-966-7735-69-2
 • ББК: ББК 65.9 : 60.56
 • УДК: УДК 373.61 : 303.725.37
 • ISBD: Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 1. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві / За наук. ред. проф. Рокочої В.В. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 238 с.

Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві

доктор економічних наук, професор Рокоча В.В. (керівник авторського колективу, науковий редактор; передмова, розділ 1), доктори економічних наук, професори Одягайло Б.М. (підрозділ 7.1), Терехов В.І (підрозділ 3.4), кандидати економічних наук, доценти Бабій Л.В. (розділ 6), Іларіонова Н.М. (підрозділ 3.2), Літвін Н.М. (підрозділ 2.3), Ткаленко С.І. (підрозділ 7.4), д-р Хорошун О. (ФРН) (розділ 1), кандидати економічних наук Андрусяк О.І. (підрозділи 2.1 та 3.1), Ковтонюк К.В. (підрозділи 4.2 та 4.4), Сукурова Н.М. (підрозділи 2.2 та 7.3), старші викладачі Ніколаєв Д.Г. (підрозділ 4.3), Ходак О.В. (підрозділи 3.3, 4.1, розділ 5), асистент Альховіцька О.Є. (підрозділ 7.2), аспіранти Маханькова О.А. (підрозділ 7.1), Терехова О.В. (підрозділ 3.4).


На основі цивілізаційного підходу розглянуто питання витоків еволюціонування міжнародного бізнесу на тлі нової економіки; проаналізовано зміни у міжнародній бізнесовій діяльності в реальному та фінансовому секторах економіки, дано їх якісну характеристику; через трансформацію ТНК та мережеві форми організації міжнародного бізнесу показано сучасні особливості ведення транснаціонального бізнесу; виявлено принципові характеристики національного, міжнародного регіонального та світового економічного порядку інформаційного суспільства, за яких розвивається сучасний міжнародних бізнес.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрантів і студентів, для всіх, кого цікавлять проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах інформаційної економіки.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ І ФОРМУВАННЯ НОВОГО СЕРЕДОВИЩА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

 • 1.1. Еволюціонування світової економіки під впливом інформаційно-інтелектуальної революції
 • 1.2. Знаннєва економіка як сучасне середовище міжнародного бізнесу

РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО, СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР, МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС

 • 2.1. Зміни у світовій економіці в результаті розвитку бізнес-комунікацій
 • 2.2. Інноваційна складова формування інформаційної економіки
 • 2.3. Інформаційні технології і модифікація міжнародного бізнесу

РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ МІЖНАРОДНОЇ БІЗНЕСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

 • 3.1. Комунікаційні аспекти діяльності міжнародних бізнесових структур в інформаційній економіці
 • 3.2. Інформаційні технології в маркетинговій складовій ведення міжнародного бізнесу
 • 3.3. Міжнародна торгівля продуктами інтелектуальної власності: специфічні характеристики в новому економічному просторі
 • 3.4. Франчайзингові технології в інформаційній економіці

РОЗДІЛ 4. ФІНАНСИАРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

 • 4.1. Інформаційні технології в міжнародних валютних, розрахункових і валютно-фінансових операціях
 • 4.2. Зміни банківських систем розвинених країн під впливом інформаційних технологій
 • 4.3. Інформаційні технології на світовому фондовому ринку: алгоритмічна торгівля
 • 4.4. Інтеграційна тенденція у фінансиаризації світової економіки

РОЗДІЛ 5. ТРАНСФОРМАЦІЯ ТНК ЯК ОЗНАКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • 5.1. Модифікація ТНК тенденції до монополізації в інформаційній економіці
 • 5.2. Стратегічні партнерства ТНК на світовому ринку інформаційних

РОЗДІЛ 6. МЕРЕЖЕВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

 • 6.1. Мережа як базова організаційна форма інформаційної економіки
 • 6.2. Декапіталізована модель організації міжнародного бізнесу в умовах мережевої економіки
 • 6.3. Контрактне виробництво

РОЗДІЛ 7. ТРАНСФОРМАЦІЯ РАМКОВИХ УМОВ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • 7.1. Вимоги до нового економічного порядку та функції держави щодо його створення
 • 7.2. Інформаційне суспільство Європейського Союзу: пристосування національного середовища до умов інформаційної економіки
 • 7.3. Національний інноваційний потенціал як рамкова умова модернізації українського економічного простору
 • 7.4. Необхідність створення нового міжнародного економічного порядку для інформаційної економіки

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами