Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки

 • Автор: , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • Рік:
 • Категорія: Монографії
 • Підрозділ: Кафедра міжнародних відносин та суспільних комунікацій
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 342
 • ISBN: ISBN 978-966-7735-89-0
 • ББК: ББК 66.4/-98
 • УДК: УДК 303.725.37
 • ISBD: Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах/ Том 10. Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки / За наук. ред. проф. Ткача Д.І. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2013. – 342 с.

Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки

проф. Ткач Д.І.; д.політ.н., проф. Картунов О.В.; д.т.н., проф. Кравченко Ю.В.; д.т.н., проф. Неділько С.М.; д.філос.н., проф. Лобас В.Х.; к.філос.н., доц. Запорожець Т.В.; к.е.н., доц. Кігель В.Р.; к.і.н., доц. Лободаєв В.М.; к.політ.н., доц. Магда Є.В.; к.політ.н., доц. Маруховський О.О.; к.пед.н., доц. Мелько Л.Ф.; к.політ.н., доц. Терещук В.І.; ас. Терещук М.І.; к.політ.н., доц. Трухачов О.І.; к.т.н., доц. Чернозубкін І.О.; випускники спеціальності «Міжнародна інформація» Зарубицький В.Є., Каширець Є.А., Коляденко А.А.


Цей том монографії присвячений актуальним питанням формування та розвитку інформаційного суспільства в Україні та світі. Розглянуті теоретичні, політичні, комунікативні, гуманітарні, економічні й технологічні аспекти інформаційного суспільства, показано роль процесів становлення нового етапу розвитку людства в контексті міжнародної та національної безпеки. Дане видання розраховане на викладачів, студентів-міжнародників, журналістів та всіх, хто цікавиться сучасним етапом розвитку міжнародних відносин і викликами міжнародній та національній безпеці.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

 • 1.1. Витоки та еволюція концепцій інформаційного суспільства та суспільства знань
 • 1.2. Поняття і сутність «інформаційного суспільства» в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі
 • 1.3. Розробка Й. Масудою концепції інформаційного суспільства
 • 1.4. Системний аналіз інформатизації суспільства

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

 • 2.1. Соціально-психологічний феномен політичного лідерства (на прикладі прем’єр-міністрів Угорщини новітньої доби)
 • 2.2. Політико-інформаційні аспекти трансформації державної влади
 • 2.3. Системний аналіз проблеми реалізації політики публічної дипломатії (на основі досвіду США)
 • 2.4. Інформаційна складова українсько-російських відносин у газовій сфері
 • 2.5. Інформаційне забезпечення політики вступу Угорщини до європейських та євроатлантичних структур
 • 2.6. Україна та ГУАМ у сучасному геополітичному просторі

РОЗДІЛ 3. КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

 • 3.1. Національний брендинг як інструмент забезпечення інтересів держави у внутрішньому та зовнішньому політичному середовищі
 • 3.2. Мета і сутність процесів взаємовпливу між засобами масової комунікації та державно-виконавчими установами
 • 3.3. Електронний PR як сучасний етап розвитку зв’язків із громадськістю
 • 3.4. Використання засобів електронного PR для формування іміджу компанії Procter&Gamble

РОЗДІЛ 4. ГУМАНІТАРНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

 • 4.1. Інформаційна етика як відповідь на моральні виклики глобального інформаційного суспільства
 • 4.2. Педагогічні проблеми інформаційного суспільства
 • 4.3. Роль країнознавчих проектів у формуванні полікультурної компетентності студентів-міжнародників
 • 4.4. Статистичні бази даних міжнародних організацій як джерело інформації щодо розвитку туристичної індустрії
 • 4.5. Методика оцінки рівня функціональної стійкості складної технічної системи
 • 4.6. Моделювання переважань ООР у недетермінованих ситуаціях прийняття фінансових рішень

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами