Час віртуального життя

  • uk-UA

  • ru-RU

Час віртуального життя

Г.В. Мироненко (Абаніна) кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Університет економіки та права «КРОК»

У монографії представлено проблему «віртуалізації» як нового способу адаптації свідомості сучасної людини до медіатизованого та інтернетизованого простору. Аналізуються специфічні просторово-часові характеристики віртуальної реальності. У контексті темпорально-мотиваційної моделі адаптації людини у віртуальному просторі презентуються результати експериментального дослідження особливостей модифікації часових уявлень медіакористувачів. Окреслено шляхи конструктивно-творчої адаптації людини у віртуальному світі, пропонуються способи і методи ефективної та безпечної її взаємодії із сучасними мультимедійними технологіями.

Для науковців, викладачів, студентів і аспірантів у галузі психології, практичних психологів системи освіти та всіх, хто цікавиться проблемами взаємодії людини з медіа в сучасному суспільстві.

Ключові слова: медіапсихологія, віртуальна реальність, інтернет, психологічний час, часові уявлення, мультимедіа, медіакористувачі.

Время виртуальной жизни

А.В. Мироненко (Абанина) кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, Университет экономики и права «КРОК»

В монографии представлена проблема «виртуализации» как нового способа адаптации сознания современного человека к информатизированному и медиатизированному пространству. Анализируются специфические пространственно-временные характеристики виртуальной реальности. В контексте мотивационно-темпоральной модели адаптации человека в виртуальном пространстве представляются результаты экспериментального исследования особенности модификации временных представлений медиапользователей. Очерчены пути конструктивно-творческой адаптации человека в виртуальном мире, предлагаются способы и методы эффективного и безопасного взаимодействия с современными мультимедийными технологиями.

Ключевые слова: медиапсихология, виртуальная реальность, интернет, психологическое время, временные представления, мультимедиа, медиапользователи.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами