Глобальна економіка: парадигми та парадокси розвитку

 • Автор: , ,
 • Рік:
 • Категорія: Монографії
 • Спеціальність: Міжнародні економічні відносини
 • Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 314
 • ISBN: ISBN 978-966-170-018-4
 • УДК: УДК 339.9.012
 • ISBD: Рокоча В. В. Глобальна економіка: парадигми та парадокси розвитку: монографія / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов ; за заг. ред. В. В. Рокочої. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 314 с.

Глобальна економіка: парадигми та парадокси розвитку

В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов

У монографії розглядаються проблеми становлення та розвитку теорії глобалістики, зокрема тієї її частини, яка пов’язана зі світовою економікою.

На основі аналізу великого масиву теоретичного матеріалу досліджують парадигми та методологія глобальної економіки, розкривається внесок київської школи в сучасну глобалістику. Значна увага приділена виявленню парадоксів розвитку глобальної економіки, поряд з класичними виділено і проаналізовано їх новітні форми.

Важливою складовою монографії є дослідження місця України у глобалізованому економічному просторі, аналіз напрямків та подальших тенденцій її розвитку як структурного елемента глобальної економіки.

Монографія підготовлена на основі аналізу багатого фактичного і статистичного матеріалу, який аргументує авторські висновки і пропоновані теоретико-методологічні положення.

Розрахована на спеціалістів з міжнародних економічних відносин, студентів, аспірантів, усіх, зто цікавиться проблемами розвитку глобальної економіки та методології дослідження.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ДОМІНАНТНІ ПАРАДИГМИ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 • 1.1. Багатомірність сучасного світу: пізнавальні методи в теорії глобальної економіки
 • 1.2. Основні теоретико-методологічні моделі глобалізації
 • 1.3. Глобалістика як міждисциплінарна наука
 • 1.4. Українська школа глобалістики: систематизація проблем глобальної трансформації
 • 1.5. Моделювання і прогнозування як сучасні підходи до аналізу проблем глобального розвитку
 • 1.6. Еволюція теоретичних підходів до визначення поняття "глобалізація економіки"

РОЗДІЛ 2. ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • 2.1. Глобалізація економіки: сутність економічного поняття
 • 2.2. Провідні форми вияву глобалізації світової економіки
 • 2.3. Функціональні парадокси глобалізації світової економіки
 • 2.4. Глобальні регіоналізації як сучасний напрямок розвитку глобальних економічних трансформацій
 • 2.5. Головні сучасні тренди глобалізації

РОЗДІЛ 3. ПАРАДОКСИ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 • 3.1. Асиметрична глобалізація як особливість розвитку світової економічної системи
 • 3.2. Передумови та прояви розвитку однополярної глобалізації в умовах сучасної світової економіки
 • 3.3. Особливості відносин між полюсами світової економіки

РОЗДІЛ 4. ГЛОБАЛЬНІ СИСТЕМНІ ЕФФЕКТИ ТА МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНИМ ШОКАМ

 • 4.1. Поняття глобальних системних ефектів
 • 4.2. Стан паливно-енергетичного комплексу як найбільш характерний приклад прояву системних глобальних ефектів
 • 4.3. Деформація фінансової сфери в сучасних умовах як прояв дії глобальних системних ефектів
 • 4.4. Значення інноваційної сфери для подолання ресурсних та інституційних обмежень глобалізації

РОЗДІЛ 5. НЕОБХІДНІ ПОБУДОВИ НОВОГО МІЖНАРОДНОГО НОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОРЯДКУ

 • 5.1. Глобальна економіка як "прогностична реальність"
 • 5.2. Вимоги до нового міжнародно економічного порядку
 • 5.3. Розбудова нового економічного порядку та його психологічна ідентифікація
 • 5.4. Роль держави у створенні нового міжнародного економічного порядку

РОЗДІЛ 6. УКРАЇНА У ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 • 6.1. Макроекономічні ефекти глобального економічного розвитку України
 • 6.2. Асиметрія участі України у процесах транснаціоналізації
 • 6.3. Модернізація економіки України в умовах глобалізації

РОЗДІЛ 7. ЗОВНІШЬОЕКОНОМІЧНА ЕКСПАНСІЯ НЕОКОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР ЯК СУБ’ЄКТІВ СВІТОВОГО БІЗНЕСУ

 • 7.1. Транскорпоративні структури як особлива форма організації глобального бізнесу
 • 7.2. Спільні підприємства та міжнародні консорціуми як сучасні структури глобального бізнесу
 • 7.3. Формування українських ТНК як глобальних ринкових структур
 • 7.4. Перспективи глобального позиціонування українських фінансово-промислових груп

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами