Професійне становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України)

Професійне становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України)

Малкова Тетяна Миколаївна

У монографії розглядається проблема професійного становлення майбутніх працівників міліції в системі координат «професія-суспільство-особистість». Досліджено психологічні детермінанти появи деструкцій професійного становлення особистості працівника міліції. Виявлено, зокрема, що кризові явища стосовно професійного вибору виникають у курсантів на другому курсі і що тенденція до домінування «негативу» в уявленнях про майбутню професійну діяльність у більш ніж половини курсантів позначається на їхніх професійних намірах: кількість курсантів, які планують працювати в міліції до досягнення пенсійного віку, з року в рік зменшується. Хоча настанова на роботу в міліції у більшості курсантів пов’язана з особливостями уявлень про професійну діяльність працівників міліції, позитивне ставлення до професії у деяких курсантів домінує всупереч негативній оцінці певних аспектів майбутньої професійної діяльності.

Проведене дослідження може бути корисним насамперед для керівників органів внутрішніх справ, працівників кадрових апаратів, викладачів, слухачів та всіх, хто цікавиться роботою міліції.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження проблем професійного становлення особистості

РОЗДІЛ 2. Психологічні особливості професійної діяльності працівників міліції

РОЗДІЛ 3. Характеристика професійно важливих якостей працівників міліції

РОЗДІЛ 4. Уявлення працівників міліції та курсантів про поведінку працівників міліції у конфліктних ситуаціях, пов’язаних із виконанням службових обов’язків

РОЗДІЛ 5. Особливості сприйняття курсантами професійної діяльності працівників міліції

РОЗДІЛ 6. Уявлення курсантів про професійну діяльність працівників міліції у світлі сучасних теорій мотивації трудової діяльності

РОЗДІЛ 7. Сприйняття та оцінка курсантами Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ та Львівського державного університету внутрішніх справ професійної діяльності працівників міліції

РОЗДІЛ 8. Характеристика взаємозв’язку особливостей сприйняття та оцінки курсантами професійної діяльності працівників міліції, афективно-оціночного ставлення до неї та їхніх професійних намірів

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами