Посередницька діяльність на світових товарних ринках

 • Автор: , , ,
 • Рік:
 • Категорія: Навчальні посібники
 • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 150
 • ISBN: ISBN 978-966-170-042-9
 • УДК: УДК 339.9
 • ISBD: Посередницька діяльність на світових товарних ринках: навчальний посібник/ за ред. В. В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 150 с.

Посередницька діяльність на світових товарних ринках

Рокоча В.В., Одягайло Б.М., Терехов В.І., Філатов С.А.

В навчальному посібнику розглянуто основоположні проблеми організації посередницької діяльності на світових товарних ринках, а також особливості ринкових процесів в Україні за умов трансформації та глобалізації сучасного світу. Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальностей «міжнародні економічні відносини», «комерційна логістика», а також спеціалістів з економіки та міжнародної торгівлі.

ЗМІСТ

Тема 1. Торгово-посередницька діяльність як невід’ємний елемент ринкового господарства

 • 1.1. Торгове посередництво в ринковій економіці
 • 1.2. Доцільність використання і вибору посередників у ринковому господарстві
 • 1.3. Регулювання відносин торгових посередників з підприємцями

Тема 2. Сутність торгового посередництва та його роль в міжнародній торгівлі

 • 2.1. Економічна характеристика торгового посередника
 • 2.2. Основні види та типи посередників
 • 2.3. Особливості посередницької діяльності в умовах інформаційної економіки

Тема 3. Посередницькі операції та їх суб’єкти на світових товарних ринках

 • 3.1. Види міжнародних посередницьких операцій
 • 3.2. Канонічні вимоги до посередника, що визначають його вибір
 • 3.3.Торгово-посередницькі операції та їх функції
 • 3.4. Організаційні системи торговельно-посередницької діяльності на світових товарних ринках

Тема 4. Логістичні посередники та їх роль у міжнародній торгівлі

 • 4.1. Логістичний підхід до міжнародної торгівлі
 • 4.2. Логістичне управління міжнародними постачаннями. Міжнародні канали розподілу
 • 4.3. Основні типи логістичних посередників
 • 4.4. Роль логістичних посередників у міжнародних каналах розподілу на світових товарних ринках
 • 4.5.Участь логістичних посередників у подоланні штучних економічних бар’єрів. Мінімізація комерційних ризиків та витрат
 • 4.6. Оцінка якості логістичного обслуговування міжнародної торгівлі

Тема 5. Вибір міжнародної конкурентної стратегії підприємства-посередника та її оцінки

 • 5.1. Процедура розробки конкурентної стратегії посередника
 • 5.2. Базові конкурентні стратегії підприємства-посередника
 • 5.3. Оцінка ресурсів фірми задля реалізації ключового стратегічного рішення

Тема 6. Проблеми становлення та розвитку міжнародної торговельно-посередницької діяльності в Україні

 • 6.1. Передумови розробки оптимальних організаційних форм та структур у сфері торговельного посередництва
 • 6.2. Організаційно-правові проблеми становлення та розвитку торговельно-посередницької діяльності в Україні

Тема 7. Стратегічні напрямки і резерви підвищення конкурентоспроможності українського підприємства- посередника ПП «Омега»

 • 7.1. Загальна характериска українського підприємства-посередника
 • 7.2. Оцінки ефективності експортної діяльності ПП «Омега»
 • 7.3. Стратегічні напрямки діяльності ПП «Омега»
 • 7.4. Ефективність посередницької діяльності ПП «Омега»

Тема 8. Оцінка ефективності міжнародної конкурентної стратегії українського посередницького підприємства ПП «Омега»

 • 8.1. Етапи в оцінці ефективності конкурентної стратегії посередницького підприємства
 • 8.2. Прогнозування реалізації металопродукції ПП «Омега»
 • 8.3. Оцінка ефективності посередницької діяльності ПП «Омега» за прогнозними даними

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами