Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу

ЗМІСТ

ТЕМА 1. ГЛОБАЛІСТИКА ЯК НАУКА ПРО ГЕОЕКОНОМІКУ ТА МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

 • 1.1. Загальний аналіз основних теорій глобалізації
 • 1.2. Нова глобалістика як наука про систематизацію проблем глобальної трансформації та її місце в сучасній геополітиці
 • 1.3. Механізми взаємодії національних економік, формування геоекономіки та глобальної економічної політики
 • 1.4. Об’єктивні закономірності глобального економічного розвитку
 • 1.5. Рекомендована навчально-методична література

ТЕМА 2. СТРАТЕГІЧНІ ІНТЕРЕСИ СУБ’ЄКТІВ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

 • 2.1. Стратегічні мотиви суб’єктів глобальної економічної діяльності та економічні інтереси її учасників
 • 2.2. Інституціоналізація глобального економічного середовища як засіб узгодження інтересів суб’єктів міжнародної економічної діяльності
 • 2.3. Формування глобальної системи цивілізаційних та соціокультурних цінностей
 • 2.4. Глобальні економічні стратегії та механізми їх реалізації
 • 2.5. Рекомендована навчально-методична література

ТЕМА 3. НЕОБХІДНІСТЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ МАКРОМОДЕЛІ УКРАЇНИ

 • 3.1. Вплив основних глобальних процесів на характер розвитку економіки України
 • 3.2. Передумови постіндустріального розвитку економіки України
 • 3.3. Можливості модернізації української геополітичної моделі
 • 3.4. Перспективи та шляхи переходу до інноваційно-інформаційної стратегії розвитку економіки України
 • 3.5. Рекомендована навчально-методична література

ТЕМА 4. ГЕОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ УКРАЇНИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ДЕРЖАВИ І ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ

 • 4.1. Геоекономічне становище України та її інтеграція в систему міжнародних економічних зав’язків
 • 4.2. Геоекономічні мотиви та інтереси української держави і бізнесу на сучасному етапі
 • 4.3. Концепція розвитку українських ТНК – провідників глобальних стратегій
 • 4.4. Національна зовнішньоекономічна макромодель та геостратегічні цілі вітчизняного бізнесу
 • 4.5. Рекомендована навчально-методична література

ТЕМА 5. МОДЕЛЬ ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ ЯК АГРЕГОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЛАНЦЮЖКІВ УБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 • 5.1. Основні вектори політики енергобезпеки в провідних країнах та можливості зміцнення енергетичної позиції України
 • 5.2. Головні напрями зниження рівня енергетичної залежності України
 • 5.3. Системний стратегічний підхід щодо зменшення енергетичної залежності України
 • 5.4. Проблема достовірності енергетичного балансу України
 • 5.5. Рекомендована навчально-методична література

ТЕМА 6. СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ І ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ НА НЬОМУ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

 • 6.1. Характеристика світового ринку гірничо-металургійної продукції
 • 6.2. Експортний потенціал українських суб’єктів ринку гірничо-металургійної продукції
 • 6.3. Конкурентні позиції вітчизняних експортерів продукції гірничо-металургійного комплексу
 • 6.4. Стратегії підвищення конкурентоспроможності українського бізнесу на глобальному ринку гірничо-металургійної продукції
 • 6.5. Рекомендована навчально-методична література

ТЕМА 7. СВІТОВИЙ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНІ ІНТЕРЕСИ НА НЬОМУ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

 • 7.1. Глобальний ринок сільськогосподарської продукції
 • 7.2. Кон’юнктурні зміни на міжнародних ринках сільськогосподарської продукції та вплив на них українських товаровиробників
 • 7.3. Удосконалення стратегії управління експортно орієнтованою політикою українського аграрного підприємства в умовах глобалізації
 • 7.4. Рекомендована навчально-методична література

ТЕМА 8. ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЧНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ НА ЦІЛЬОВИХ МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

 • 8.1. Система формування стратегічних пріоритетів підприємств на цільових міжнародних ринках
 • 8.2. Глобальні пріоритети та трансформація діяльності вітчизняної компанії «Систем Кепітал Менеджмент» з метою виходу на цільові міжнародні ринки
 • 8.3. Вихід українських підприємств на міжнародний авіаційний ринок
 • 8.4. Стратегії та форми виходу компанії «ROSHEN» на зовнішні ринки кондитерської продукції
 • 8.5. Рекомендована навчально-методична література

ТЕМА 9. ПРОВЕДЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН МІЖНАРОДНИМИ БІЗНЕС-КОМПАНІЯМИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗОВАНОГО ГЛОБАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

 • 9.1. Ґенеза інформатизованого глобального суспільства та його ознаки
 • 9.2. Формування глобального інформатизованого суспільства
 • 9.3. Інформаційні зрушення в українській економіці
 • 9.4. Досвід проведення стратегічних змін міжнародними бізнес-компаніями в умовах інформатизованого глобального суспільства
 • 9.5. Досвід проведення стратегічних змін українськими підприємствами – структурами глобальних компаній
 • 9.6. Рекомендована навчально-методична література

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами