Міжнародний менеджмент

 • Автор: , ,
 • Рік:
 • Категорія: Навчальні посібники
 • Дисципліна: Економіка підприємства, Міжнародний менеджмент
 • Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 172
 • ISBN: ISBN 978-966-170-007-8
 • ББК: ББК 65.290-2
 • УДК: УДК 65.012.32[100]
 • ISBD: Рокоча В.В. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник / В.В. Рокоча,Б.М. Одягайло, В.І. Терехов – К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 172 с.

Програма та навчальний посібник для курсу «Міжнародний менеджмент» складені на основі навчальної програми курсу «Міжнародний менеджмент» для підготовки фахівців за напрямом «Економіка і підприємництво».

Навчальний посібник буде корисним також для працівників компаній, фірм, установ та організацій, аспірантів, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

ЗМІСТ

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • 1. Характеристика міжнародного бізнесу: суть, цілі та основні завдання
 • 2. Сутність міжнародного менеджменту
 • 3. Особливості світових систем менеджменту

ТЕМА 2. СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І ЙОГО СЕРЕДОВИЩЕ

 • 1. Особливості і структура аналізу зовнішнього середовища діяльності міжнародної компанії
 • 2. Рольові функції міжнародного менеджера в контексті аналізу зовнішнього середовища
 • 3. Особливості аналізу зовнішнього середовища в умовах України

ТЕМА 3. ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В РІЗНИХ КРАЇНАХ

 • 1. Національні школи і досвід менеджменту в різних країнах
 • 2. Порівняльний аналіз американського та японського менеджменту
 • 3. Характеристика менеджерів різних країн

ТЕМА 4. СТРАТЕГІЯ І ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • 1. Суть і основні елементи міжнародних стратегій
 • 2. Основні види міжнародних стратегій
 • 3. Прогнозування як інструмент процесу стратегічного планування
 • 4. Стратегічні орієнтації міжнародних корпорацій

ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ДІЛОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 • 1. Особливості функції організації в міжнародному менеджменті
 • 2. Організація ЗЕД на великих підприємствах
 • 3. Управління експортною діяльністю дрібних і середніх підприємств
 • 4. Організаційні структури для управління імпортною діяльністю дрібних і середніх підприємств

ТЕМА 6. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ

 • 1. Сутність процесу прийняття рішень у транснаціональних корпораціях
 • 2. Види управлінських рішень в транснаціональних корпораціях
 • 3. Культура прийняття рішень
 • 4. Ознаки та суть ТНК

ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ

 • 1. Основні критерії та підходи до підбору управлінського персоналу в міжнародних компаніях. Мотивація і оплата праці
 • 2. Особливості та принципи управління персоналом в інноваційній діяльності
 • 3. Методи оцінки ділових якостей менеджера
 • 4. Сутність японського та американського методів управління персоналом

ТЕМА 8. КОМУНІКАЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

 • 1. Природа міжнародних комунікацій
 • 2. Основні типи міжнародних комунікацій
 • 3. Бар’єри міжнародних комунікацій
 • 4. Підвищення ефективності міжнародних комунікацій
 • 5. Особливості керівництва в міжнародному менеджменті

ТЕМА 9. КЕРІВНИЦТВО БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

 • 1. Сутність керівництва міжнародними корпораціями
 • 2. Мистецтво лідерства
 • 3. Інформаційна діяльність ТНК

ТЕМА 10. КОНТРОЛЬ І ЗВІТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ

 • 1. Сутність процесу контролю
 • 2. Основні типи контролю в МНК
 • 3. Системи обліку країн світу

ТЕМА 11. ТЕХНОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ

 • 1. Міжнародні науково-технічні відносини
 • 2. Сутність і види технологічної політики
 • 3. Структура передачі технологій
 • 4. Організація міжнародних НДДКР

ТЕМА 12. МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 • 1. Середовище фінансової діяльності ТНК
 • 2. Внутрішня фінансова структура ТНК
 • 3. Роль основних видів ризику в міжнародному фінансовому менеджменті
 • 4. Фінансування зовнішньої торгівлі
 • 5. Світовий ринок портфельних інвестицій
 • 6. Україна на ринку міжнародних інвестицій

ТЕМА 13. ЕТИКА І СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • 1. Етичні виміри міжнародного менеджменту
 • 2. Сутність етики
 • 3. «Залізний» закон соціальної відповідальності
 • 4. Роль етики в міжнародному бізнесі
 • 5. Сутність ділового етикету

ТЕМА 14. МОТИВАЦІЯ В МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

 • 1. Форми стимулювання персоналу міжнародної фірми
 • 2. Мотивація учасників процесу стратегічного планування в міжнародній фірмі
 • 3. Використання міждержавних порівнянь у мотивації учасників
 • 4. Основні концепції мотивації

Методичні вказівки щодо практичної роботи з дисципліни «Міжнародний менеджмент» для всіх спеціальностей

Перелік тестових запитань для контролю знань програмного матеріалу (множинний вибір)

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами