Міжнародний менеджмент

  • Автор: , ,
  • Рік:
  • Категорія: Навчальні посібники
  • Дисципліна: Економіка підприємства, Міжнародний менеджмент
  • Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 172
  • ISBN: ISBN 978-966-170-007-8
  • ББК: ББК 65.290-2
  • УДК: УДК 65.012.32[100]
  • ISBD: Рокоча В.В. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник / В.В. Рокоча,Б.М. Одягайло, В.І. Терехов – К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 172 с.

Програма та навчальний посібник для курсу «Міжнародний менеджмент» складені на основі навчальної програми курсу «Міжнародний менеджмент» для підготовки фахівців за напрямом «Економіка і підприємництво».

Навчальний посібник буде корисним також для працівників компаній, фірм, установ та організацій, аспірантів, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

ЗМІСТ

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

  • 1. Характеристика міжнародного бізнесу: суть, цілі та основні завдання
  • 2. Сутність міжнародного менеджменту
  • 3. Особливості світових систем менеджменту

ТЕМА 2. СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І ЙОГО СЕРЕДОВИЩЕ

  • 1. Особливості і структура аналізу зовнішнього середовища діяльності міжнародної компанії
  • 2. Рольові функції міжнародного менеджера в контексті аналізу зовнішнього середовища
  • 3. Особливості аналізу зовнішнього середовища в умовах України

ТЕМА 3. ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В РІЗНИХ КРАЇНАХ

  • 1. Національні школи і досвід менеджменту в різних країнах
  • 2. Порівняльний аналіз американського та японського менеджменту
  • 3. Характеристика менеджерів різних країн

ТЕМА 4. СТРАТЕГІЯ І ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

  • 1. Суть і основні елементи міжнародних стратегій
  • 2. Основні види міжнародних стратегій
  • 3. Прогнозування як інструмент процесу стратегічного планування
  • 4. Стратегічні орієнтації міжнародних корпорацій

ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ДІЛОВИХ ОПЕРАЦІЙ

  • 1. Особливості функції організації в міжнародному менеджменті
  • 2. Організація ЗЕД на великих підприємствах
  • 3. Управління експортною діяльністю дрібних і середніх підприємств
  • 4. Організаційні структури для управління імпортною діяльністю дрібних і середніх підприємств

ТЕМА 6. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ

  • 1. Сутність процесу прийняття рішень у транснаціональних корпораціях
  • 2. Види управлінських рішень в транснаціональних корпораціях
  • 3. Культура прийняття рішень
  • 4. Ознаки та суть ТНК

ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ

  • 1. Основні критерії та підходи до підбору управлінського персоналу в міжнародних компаніях. Мотивація і оплата праці
  • 2. Особливості та принципи управління персоналом в інноваційній діяльності
  • 3. Методи оцінки ділових якостей менеджера
  • 4. Сутність японського та американського методів управління персоналом

ТЕМА 8. КОМУНІКАЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

  • 1. Природа міжнародних комунікацій
  • 2. Основні типи міжнародних комунікацій
  • 3. Бар’єри міжнародних комунікацій
  • 4. Підвищення ефективності міжнародних комунікацій
  • 5. Особливості керівництва в міжнародному менеджменті

ТЕМА 9. КЕРІВНИЦТВО БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

  • 1. Сутність керівництва міжнародними корпораціями
  • 2. Мистецтво лідерства
  • 3. Інформаційна діяльність ТНК

ТЕМА 10. КОНТРОЛЬ І ЗВІТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ

  • 1. Сутність процесу контролю
  • 2. Основні типи контролю в МНК
  • 3. Системи обліку країн світу

ТЕМА 11. ТЕХНОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ

  • 1. Міжнародні науково-технічні відносини
  • 2. Сутність і види технологічної політики
  • 3. Структура передачі технологій
  • 4. Організація міжнародних НДДКР

ТЕМА 12. МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  • 1. Середовище фінансової діяльності ТНК
  • 2. Внутрішня фінансова структура ТНК
  • 3. Роль основних видів ризику в міжнародному фінансовому менеджменті
  • 4. Фінансування зовнішньої торгівлі
  • 5. Світовий ринок портфельних інвестицій
  • 6. Україна на ринку міжнародних інвестицій

ТЕМА 13. ЕТИКА І СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

  • 1. Етичні виміри міжнародного менеджменту
  • 2. Сутність етики
  • 3. «Залізний» закон соціальної відповідальності
  • 4. Роль етики в міжнародному бізнесі
  • 5. Сутність ділового етикету

ТЕМА 14. МОТИВАЦІЯ В МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

  • 1. Форми стимулювання персоналу міжнародної фірми
  • 2. Мотивація учасників процесу стратегічного планування в міжнародній фірмі
  • 3. Використання міждержавних порівнянь у мотивації учасників
  • 4. Основні концепції мотивації

Методичні вказівки щодо практичної роботи з дисципліни «Міжнародний менеджмент» для всіх спеціальностей

Перелік тестових запитань для контролю знань програмного матеріалу (множинний вибір)

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами