Міжнародний менеджмент

 • Автор: , ,
 • Рік:
 • Категорія: Навчальні посібники
 • Дисципліна: Економіка підприємства, Міжнародний менеджмент
 • Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 172
 • ISBN: ISBN 978-966-170-007-8
 • ББК: ББК 65.290-2
 • УДК: УДК 65.012.32[100]
 • ISBD: Рокоча В.В. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник / В.В. Рокоча,Б.М. Одягайло, В.І. Терехов – К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 172 с.

Міжнародний менеджмент

В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов

Програма та навчальний посібник для курсу «Міжнародний менеджмент» складені на основі навчальної програми курсу «Міжнародний менеджмент» для підготовки фахівців за напрямом «Економіка і підприємництво».

Навчальний посібник буде корисним також для працівників компаній, фірм, установ та організацій, аспірантів, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

ЗМІСТ

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • 1. Характеристика міжнародного бізнесу: суть, цілі та основні завдання
 • 2. Сутність міжнародного менеджменту
 • 3. Особливості світових систем менеджменту

ТЕМА 2. СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І ЙОГО СЕРЕДОВИЩЕ

 • 1. Особливості і структура аналізу зовнішнього середовища діяльності міжнародної компанії
 • 2. Рольові функції міжнародного менеджера в контексті аналізу зовнішнього середовища
 • 3. Особливості аналізу зовнішнього середовища в умовах України

ТЕМА 3. ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В РІЗНИХ КРАЇНАХ

 • 1. Національні школи і досвід менеджменту в різних країнах
 • 2. Порівняльний аналіз американського та японського менеджменту
 • 3. Характеристика менеджерів різних країн

ТЕМА 4. СТРАТЕГІЯ І ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • 1. Суть і основні елементи міжнародних стратегій
 • 2. Основні види міжнародних стратегій
 • 3. Прогнозування як інструмент процесу стратегічного планування
 • 4. Стратегічні орієнтації міжнародних корпорацій

ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ДІЛОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 • 1. Особливості функції організації в міжнародному менеджменті
 • 2. Організація ЗЕД на великих підприємствах
 • 3. Управління експортною діяльністю дрібних і середніх підприємств
 • 4. Організаційні структури для управління імпортною діяльністю дрібних і середніх підприємств

ТЕМА 6. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ

 • 1. Сутність процесу прийняття рішень у транснаціональних корпораціях
 • 2. Види управлінських рішень в транснаціональних корпораціях
 • 3. Культура прийняття рішень
 • 4. Ознаки та суть ТНК

ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ

 • 1. Основні критерії та підходи до підбору управлінського персоналу в міжнародних компаніях. Мотивація і оплата праці
 • 2. Особливості та принципи управління персоналом в інноваційній діяльності
 • 3. Методи оцінки ділових якостей менеджера
 • 4. Сутність японського та американського методів управління персоналом

ТЕМА 8. КОМУНІКАЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

 • 1. Природа міжнародних комунікацій
 • 2. Основні типи міжнародних комунікацій
 • 3. Бар’єри міжнародних комунікацій
 • 4. Підвищення ефективності міжнародних комунікацій
 • 5. Особливості керівництва в міжнародному менеджменті

ТЕМА 9. КЕРІВНИЦТВО БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

 • 1. Сутність керівництва міжнародними корпораціями
 • 2. Мистецтво лідерства
 • 3. Інформаційна діяльність ТНК

ТЕМА 10. КОНТРОЛЬ І ЗВІТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ

 • 1. Сутність процесу контролю
 • 2. Основні типи контролю в МНК
 • 3. Системи обліку країн світу

ТЕМА 11. ТЕХНОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ

 • 1. Міжнародні науково-технічні відносини
 • 2. Сутність і види технологічної політики
 • 3. Структура передачі технологій
 • 4. Організація міжнародних НДДКР

ТЕМА 12. МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 • 1. Середовище фінансової діяльності ТНК
 • 2. Внутрішня фінансова структура ТНК
 • 3. Роль основних видів ризику в міжнародному фінансовому менеджменті
 • 4. Фінансування зовнішньої торгівлі
 • 5. Світовий ринок портфельних інвестицій
 • 6. Україна на ринку міжнародних інвестицій

ТЕМА 13. ЕТИКА І СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • 1. Етичні виміри міжнародного менеджменту
 • 2. Сутність етики
 • 3. «Залізний» закон соціальної відповідальності
 • 4. Роль етики в міжнародному бізнесі
 • 5. Сутність ділового етикету

ТЕМА 14. МОТИВАЦІЯ В МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

 • 1. Форми стимулювання персоналу міжнародної фірми
 • 2. Мотивація учасників процесу стратегічного планування в міжнародній фірмі
 • 3. Використання міждержавних порівнянь у мотивації учасників
 • 4. Основні концепції мотивації

Методичні вказівки щодо практичної роботи з дисципліни «Міжнародний менеджмент» для всіх спеціальностей

Перелік тестових запитань для контролю знань програмного матеріалу (множинний вибір)

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами