Deutsch. Berufsorientierte Kommunikation

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Навчальні посібники
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка, Менеджмент
 • Підрозділ: Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 354
 • ISBN: ISBN 978-966-170-005-4
 • ББК: ББК 81.2
 • УДК: УДК 811.112.2
 • ISBD: Скуратівська М.О. Deutsch. Berufsorientierte Kommunikation. Німецька мова. Профе сійноорієнтована комунікація. Навчальний посібник з ділової німецької мови для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес», «Ме неджмент». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 354 с.

Даний навчальний посібник призначений для розвитку вмінь та формування навичок усного та писемного мовлення з ділової німецької мови студентів старших курсів економічних та бізнесових спеціальностей вищих навчальних закладів (німецька мова як друга іноземна). Завдання посібника є диференційованими за ступенем складності від простих завдань до завдань підвищеної складності. У посібнику наявні проектні завдання, завдання на підготовку доповідей та презентацій, рольові ігри тощо. Представлено актуальні тексти та статті економічної тематики. Даний посібник стане в пригоді студентам, викладачам ділової німецької мови вузів, а також всім, хто вивчає німецьку мову самостійно та прагне вдосконалити свої знання.

ЗМІСТ

 • 1. Berufe
 • 2. Arbeitsanstellung
 • 3. Unternehmen
 • 4. Business-Kommunikation

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами