Англійська мова для студентів-психологів: навчальний посібник

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Навчальні посібники
 • Підрозділ: Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 176
 • ISBN: ISBN 978-966-170-024-5
 • УДК: УДК 811.111
 • ISBD: Сорока І. А. Англійська мова для студентів-психологів: навчальний посібник / І. А. Сорока. – К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2018. – 176 с.

ЗМІСТ

Метою навчального посібника є забезпечення формування необхідних комунікативних мовленнєвих компетенцій у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; формування вмінь та навичок самоосвітньої діяльності; розвиток критичного та креативного мислення; удосконалення навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; розвиток навичок одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела та опанування засобами її опрацювання; мотивація та розвиток позитивного ставлення до вивчення іноземної мови.

Навчальний посібник «Англійська мова для студентів-психологів» (“English for Psychology students”) призначено для аудиторної та самостійної підготовки з англійської мови для професійного спілкування студентів освітнього рівня «Бакалавр», слухачів магістерських навчальних програм, аспірантів вищих навчальних закладів спеціальності «Психологія», викладачів, науковців, та всіх, хто прагне поглибити свої знання з англійської мови.

 • Lesson 1. Introducing Psychology
 • Lesson 2. Human brain
 • Lesson 3. Memory
 • Lesson 4. Emotions
 • Lesson 5. Sleeping and dreaming
 • Lesson 6. Social Psychology Experiments
 • Lesson 7. Industrial and Organizational Psychology
 • Lesson 8. Principles of Gestalt psychology
 • Lesson 9. Art therapy
 • Lesson 10. Positive psychology
 • Соціальні сервіси

  Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

  Будьте завжди з нами