Оптимізація логістичних рішень

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Навчальні посібники
 • Дисципліна: Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • Спеціальність: Логістика
 • Підрозділ: Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 136
 • ISBN: ISBN 966-7735-09-5

Кігель В.Р. Оптимізація логістичних рішень

Навчальний посібник для студентів спеціальності «Логістика» вищих навчальних закладів України

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист ІІТЗО МОНУ № 1.4/18–Г–1500 від 14 вересня 2007 р.)

Схвалено Вченою радою Університету економіки та права «КРОК»
(протокол № 7 від 5 липня 2007 р.)

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи та математичний інструментарій розв’язування оптимізаційних логістичних задач. Наведено значну кількість поширених оптимізаційних задач логістики, побудовано належні економіко–математичні моделі, ґрунтовно розглянуто методи дослідження та способи розв’язування усіх цих задач з використанням обчислювальної техніки та стандартних програмних інструментів. Процеси проведення розрахунків докладно проілюстровано різноманітними конкретними прикладами. У кожному розділі запропоновано завдання для самостійного опрацювання, виконання яких дозволить студентам поглибити рівень їх теоретичних знань і практичних вмінь з оптимізації логістичних рішень.

Рецензенти:

 • Бойко І.І., доктор фізико–математичних наук, професор, головний науковий співробітник НАН України;
 • Григорак М.Ю., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри логістики Національного авіаційного університету, голова секції логістики НМК з менеджменту МОНУ;
 • Терехов В.І., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД та логістики Університету економіки та права «КРОК»

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами