Оптимізація логістичних рішень

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Навчальні посібники
 • Дисципліна: Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • Спеціальність: Логістика
 • Підрозділ: Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 136
 • ISBN: ISBN 966-7735-09-5
 • ISBD: Кігель В.Р. Оптимізація логістичних рішень: Навчальний посібник для студентів спеціальності "Логістика". – К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. – 136 с.

Інституційні засади розвитку ринку праці в Україні

За науковою редакцією доктора економічних наук, професора І.Л. Петрової, доктора економічних наук, В.В. Близнюк

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи та математичний інструментарій розв’язування оптимізаційних логістичних задач. Наведено значну кількість поширених оптимізаційних задач логістики, побудовано належні економіко–математичні моделі, ґрунтовно розглянуто методи дослідження та способи розв’язування усіх цих задач з використанням обчислювальної техніки та стандартних програмних інструментів. Процеси проведення розрахунків докладно проілюстровано різноманітними конкретними прикладами. У кожному розділі запропоновано завдання для самостійного опрацювання, виконання яких дозволить студентам поглибити рівень їх теоретичних знань і практичних вмінь з оптимізації логістичних рішень.

ЗМІСТ

Розділ 1. Теоретико–методологічні та методичні основи оптимізації логістичних рішень, необхідний математичний інструментарій та програмні засоби EXCEL

 • 1.1. Процес розв’язування, приклади та загальна постановка оптимізаційних логістичних задач
 • 1.2. Основні класи економіко–математичних моделей та методів розв’язування задач оптимізації логістичних рішень
 • 1.3. Інструмент “Поиск решения” Excel та загальна методика його використання для розв’язування оптимізаційних логістичних задач
 • 1.4. Завдання для самостійного опрацювання

Розділ 2. Оптимізація плану перевезень продукції (класична транспортна задача)

 • 2.1. Загальна постановка класичної транспортної задачі
 • 2.2. Економіко–математична модель та умова існування розв’язку класичної задачі про оптимізацію плану перевезень продукції
 • 2.3. Розв’язування класичної задачі про оптимізацію плану перевезень продукції з використанням інструменту “Поиск решения” Excel
 • 2.4. Завдання для самостійного опрацювання

Розділ 3. Оптимізація плану поставок продукції до споживачів з урахуванням відпускної ціни на продукцію у різних постачальників (виробничо–транспортна задача)

 • 3.1. Постановка виробничо–транспортної задачі
 • 3.2. Економіко–математична модель та умова існування розв’язку задачі
 • 3.3. Розв’язування задачі про оптимізацію плану поставок продукції до споживачів з урахуванням відпускної ціни на продукцію у різних постачальників за методом потенціалів шляхом зведення виробничо–транспортної задачі до транспортної
 • 3.4. Розв’язування виробничо–транспортної задачі з використанням інструменту “Поиск решения” Excel
 • 3.5. Завдання для самостійного опрацювання

Розділ 4. Оптимізація плану розподілу замовлень на перевезення між перевізниками (задача про призначення)

 • 4.1. Постановка та особливості задачі про призначення; використання логічних змінних з метою відбиття її умов
 • 4.2. Оптимізація плану розподілу замовлень на перевезення за критерієм мінімізації загальних витрат
 • 4.3. Оптимізація плану розподілу замовлень на перевезення за критерієм мінімізації часу виконання всіх робіт
 • 4.4. Завдання для самостійного опрацювання

Розділ 5. Оптимізація календарного плану виробництва, зберігання та поставок продукції

 • 5.1. Постановка та економіко–математична модель задачі
 • 5.2. Приклад розв’язування задачі на ПК
 • 5.3. Завдання для самостійного опрацювання

Розділ 6. Оптимізація плану перевезень продукції за наявності проміжних пунктів між постачальниками та споживачами (багатоетапна транспортна задача)

 • 6.1. Загальна характеристика багатоетапних транспортних задач
 • 6.2. Розв’язування двохетапної транспортної задачі
 • 6.3. Розв’язування багатоетапної транспортної задачі
 • 6.4. Завдання для самостійного опрацювання

Розділ 7. Допоміжні оптимізаційні задачі на транспортній мережі

 • 7.1. Визначення найдешевшого транспортного маршруту між заданими двома несуміжними пунктами транспортної мережі
 • 7.2. Визначення максимального потоку від одного до іншого несуміжних пунктів транспортної мережі
 • 7.3. Завдання для самостійного опрацювання

Розділ 8. Оптимальний вибір місця розташування розподільчого центру

 • 8.1. Вибір оптимального місця розташування сховища пального
 • 8.2. Визначення оптимального місця розміщення нового проміжного розподільчого центру – вузлу транспортної мережі
 • 8.3. Завдання для самостійного опрацювання

Розділ 9. Оптимізація рішень щодо управління запасами: базова однопродуктова задача

 • 9.1. Базова однопродуктова задача управління запасами; її економіко–математична модель
 • 9.2. Аналітичне розв’язування базової однопродуктової задачі
 • 9.3. Приклад: оптимальне управління виробництвом та зберіганням виготовленої продукції
 • 9.4. Стійкість розв’язку задачі оптимального управління запасами щодо незначної варіації оптимальних значень керованих параметрів
 • 9.5. Завдання для самостійного опрацювання

Розділ 10. Основні модифікації базової однопродуктової задачі управління запасами

 • 10.1. Оптимальне управління запасами за умов заборони дефіциту продукції
 • 10.2. Оптимальне управління запасами за умов, що поповнення запасів здійснюється миттєво
 • 10.3. Оптимальне управління запасами за умов, що дефіцит заборонено, а поповнення запасів здійснюється миттєво (класична задача управління запасами)
 • 10.4. Завдання для самостійного опрацювання: Оптимальне управління "запасами" за відсутності умов для зберігання виготовленої продукції

Розділ 11. Оптимізація рішень щодо управління багатопродуктовими запасами

 • 11.1. Економіко–математична модель задачі
 • 11.2. Аналітичне розв’язування задачі оптимального управління багатопродуктовими запасами
 • 11.3. Розв’язування задачі оптимального управління багатопродуктовими запасами на комп’ютері
 • 11.4. Завдання для самостійного опрацювання

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами