Міжнародний бізнес та стратегічні зміни

 • Автор: , ,
 • Рік:
 • Категорія: Навчальні посібники
 • Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 215
 • ISBN: ISBN 978-966-170-033-7
 • УДК: УДК 339.9
 • ISBD: Рокоча В. В. Міжнародний бізнес та стратегічні зміни: навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов; за заг. ред. В. В. Рокочої. - К. : Університет "КРОК", 2019. - 215 с.

Міжнародний бізнес та стратегічні зміни

В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов

У навчальному посібнику викладено основні проблеми проведення організаційних змін у міжнородних корпораціях, розкрито причини і необхідність їх проведення, узагальнено представлено механізм проведення змін, дано характеристику проблем опору змінам та методів боротьби з ним. Особлива увага приділена організаціям змінам, яких потребують українські компанії, що розбудовуються як міжнародні бізнес структури.

Кожна тема містить завдання для самостійної роботи та список літературних джерел для глибшого опанування проблемами змін у міжнародному бізнесі.

Для здобувачів вищої освіти, освіти економічних та міжнародних економічних спеціальностей.

ЗМІСТ

ТЕМА 1. МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС, ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРІТЕТИ РОЗВИТКУ В СУЧАНИХ УМОВАХ

 • 1.1. Чинники становлення та розвитку міжнародного бізнесу
 • 1.2. Методи, форми та механізми ведення міжнародного бізнесу
 • 1.3. Кризову ситуації в міжнародному бізнесі. Складові «кризового синдрому» та необхідність стратегічних змін в компанії

ТЕМА 2. ПРИРОДА СТРАТЕГІНИХ ЗМІН В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ ТА КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ НИМИ

 • 2.1. Радикальні нововедення як передумова змін у формах міжнародного бізнесу
 • 2.2. Глобалізаційні чинники змін в міжнародних корпораціях
 • 2.3. Моделі та способи впровадження організаційних змін

ТЕМА 3. СУТНІСТЬ ТА ТИПИ ЗМІН У МІЖНАРОДНІЙ КОМПАНІЇ. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

 • 3.1. Сутність змін у міжнародній компанії
 • 3.2. Типи змін у міжнародній компанії
 • 3.3. Моделі управління організаційними змінами
 • 3.4. Управління змінами у міжнародній компанії

ТЕМА 4. ПІДГОТОВКА ЗМІН У МІЖНАРОДНІЙ КОМПАНІЇ

 • 4.1. Стратегічне конкурентне планування у бізнес-компанії
 • 4.2. Планування способів проникнення бізнес-структур на міжнародні ринки та уникнення ними ризиків
 • 4.3. Супротив змінам та необхідність його подолання
 • 4.4. Методи подолання опору змінам

ТЕМА 5. РОЗРОБКА КОМПАНІЄЮ КОНЦЕПЦІЇ ЗМІН ТА ВТІЛЕННЯ ЇХ У ЖИТТЯ

 • 5.1. Процес підготовки до проведення змін у компанії
 • 5.2. Розробка корпоративного плану дій щодо запровадження змін
 • 5.3. Методика проведення компанією моніторінгу процесу змін

ТЕМА 6. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ

 • 6.1. Ключові підходи до управління змінами в міжнародних корпораціях, значення змін та їх оцінка
 • 6.2. Процесний підхід в управлінні змінами в міжнародних корпораціях
 • 6.3. Управління змінами в міжнародній компанії з доданими новими структурами

ТЕМА 7. НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗМАНІМИ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

 • 7.1. Міжнародна економічна інтеграція як передумова зародження наднаціональних методів управління змінами в сучасному міжнародному бізнесі
 • 7.2. Американський структорований індивідуалізм управління змінами в корпорації
 • 7.3. Європейський стиль харизми і консенсусу в правлінні змінами в компанії
 • 7.4. Характеристика японської моделі управління корпоративними змінами

ТЕМА 8. АСИМЕТРІЇ МІЖНАРОДНОЇ БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ТА НЕВІДВОРОТНІСТЬ ЗМІН У ЇЇ МІЖНАРОДНІЇ ДІЛОВІЙ СТРАТЕГІЇ

 • 8.1. Макроекономічні ефекти глобалізованої бізнес-діяльності: українська специфіка
 • 8.2. Асиметрії у транснаціональній діяльності українських бізнес-структур
 • 8.3. Перехід компанії України до експансіоністськи орієнтованої моделі

ТЕМА 9. КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ - УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА ПРАКТИКА ЇЇ РЕАЛІЗІЦІЇ

 • 9.1. Концепція розвитку українських компаній - учасників міжнародного бізнесу
 • 9.2. Управління змінами в діяльності українських компаній при розбудові міжнародних бізнес-структур
 • 9.3. Оцінка ефективності міжнародних конкурентних стратегій українського бізнесу та необхідність їх змін

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами