«Торгівля цінними паперами» (Розділ ІX. Фінансові обчислення)

 • Автор: ,
 • Рік:
 • Категорія: Підручники
 • Дисципліна: Торгівля цінними паперами
 • Спеціальність: Фінанси і кредит, Банківська справа
 • № комплекту: «Торгівля цінними паперами»
 • Підрозділ: Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 42
 • ISBN: 978-966-7735-62-3
 • ББК: 65.262.2
 • УДК: 336.763
 • ISBD: Кігель В.Р. Фінансові обчислення / В.Р. Кігель // Торгівля цінними паперами: підручник/ за ред. В.І. Грушка.- Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2011. - С. 195-234

Фінансові обчислення

Кігель Володимир Романович

В розділі 9 було досліджено: дисконтування, ставка дисконту, чистий зведений дохід (NPV), термін окупності (PP), внутрішня норма дохідності (IRR), індекс рентабельності (PI), лотерея, очікувана дохідність, дисперсія, стандартне відхилення, функція корисності, детермінований еквівалент, ставлення до ризику. У розділі 9 Фінансові обчислення підручника «Торгівля цінними паперами» було розглянуто: дисконтування, показники економічної ефективності фінансового проекту, залежність чистого зведеного прибутку від розміру місячної ставки дисконту. Оцінено майбутній дохід інвестора, як випадкової величини. Також були наведені основні типи індивідуального ставлення до ризику, ідентифікація індивідуальної функції корисності доходу, обчислення суб’єктивної оцінки випадкового доходу. Проведене приближене обчислення детермінованого еквіваленту випадкового доходу. Запропоновано стратегію та програму розвитку фондового ринку в Україні. Здійснено класифікацію тенденцій становлення та розвитку фондового ринку. Запропонована стратегія та програма розвитку фондового ринку України, метою якої є формування конкурентоспроможного національного фондового ринку на основі поступового зменшення його спекулятивної складової з одночасним зростанням інвестиційно спрямованого сегменту в умовах фінансової глобалізації, рівня інтернаціоналізації світової економіки, який зростає, та виконання ним основної функції – забезпечення вільного та швидкого перетоку інвестиційного капіталу. Автори пропонованого підручника намагалися не лише дати необхідні знання своїм читачам, а й зробили спробу унебезпечити їх від негативних наслідків реалізації ризику у процесі торгівлі цінними паперами. Розраховується, що даний підручник стане до смаку не тільки студентам вищих економічних навчальних закладів та економічних спеціальностей бакалаврського рівня підготовки, аспірантам, викладачам, а і тим практикам, для яких торгівля цінними паперами є основним видом професійної діяльності.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами