Вища математика — Частина 1. Вектори і координати. Похідна та її застосування. Інтеграл і його застосування. Диференціальні рівняння. Елементи теорії ймовірностей. Практикум для формування компетентностей студентів.

  • uk-UA

Вища математика — Частина 1. Вектори і координати. Похідна та її застосування. Інтеграл і його застосування. Диференціальні рівняння. Елементи теорії ймовірностей. Практикум для формування компетентностей студентів.

Н.Д. Кахута кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук, декан факультету економіки та підприємництва, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

У практикумі подано короткі теоретичні відомості, основні означення, теореми та формули, приклади типових завдань з докладним розв’язанням та поясненням, завдання для самостійної роботи студентів із відповідями до них, а також завдання для контрольної роботи студентів.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами