Порівняльний аналіз і оцінка методик прогнозування та визначення ймовірності банкрутства на прикладі машинобудівельних підприємств

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Порівняльний аналіз і оцінка методик прогнозування та визначення ймовірності банкрутства на прикладі машинобудівельних підприємств

Троц І. В.

Розглянуто практичні аспекти застосування найбільш відомих і поширених методик прогнозування та визначення ймовірності банкрутства на прикладі машинобудівельних підприємств Хмельницького регіону.

Ключові слова: банкрутство, дискримінантний аналіз, моделі прогнозування ймовірності банкрутства, коефіцієнт Бівера

Сравнительный анализ и оценка методик прогнозирования и определения вероятности банкротства на примере машиностроительных предприятий

Троц Ирина

Рассмотрены практические аспекты применения наиболее известных и распространенных методик прогнозирования и определения вероятности банкротства на примере машиностроительных предприятий Хмельницкого региона.

Comparative analysis and evaluation of the methods of predicting and determining of the probability of bankruptcy on the example of engineering enterprises

Trots Iryna

The article considers the aspects of the practical application of the most famous and popular methods of predicting and determining of the probability of bankruptcy on the example of engineering enterprises of the Khmelnytskyi region.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами