Модель популяризації Спадщини ЮНЕСКО у системі підготовки фахівців з туризму

Модель популяризації Спадщини ЮНЕСКО у системі підготовки фахівців з туризму

Мелько Людмила Федорівна

Мета дослідження полягає у розробці та обґрунтуванні моделі популяризації спадщини ЮНЕСКО у системі підготовки фахівців з туризму. Методика дослідження ґрунтується на застосуванні різноманітних наукових методів, загальнонаукових та спеціальних, серед яких: метод системно-структурного аналізу, що застосовувався при розробці змістового контенту моделі; метод соціологічного опитування, який допомагав вивченню думки здобувачів вищої освіти та випускників щодо важливості спадщини ЮНЕСКО у туризмі; метод наукового узагальнення, який сприяв формулюванню висновків та результатів дослідження та ін.. Результати. Запропоновано та обґрунтовано модель популяризації спадщини ЮНЕСКО у системі підготовки фахівців з туризму, яка базується на основі практико-орієнтованої діяльності кафедри туризму. Модель складається із трьох структурних компонентів: змістового, процесуального та результативного, де розкрито сутність відповідної підготовки студентів щодо формування професійних компетентностей. Підкреслено наявність відповідних умов щодо успішної реалізації моделі: мотивація, командна робота, професійне середовище. З’ясовано, що формування конкурентоспроможного туристичного продукту щодо використання спадщини ЮНЕСКО вимагає відповідних професійних компетентностей, які можуть більш ефективно формуватися у процесі впровадження вищезазначеної моделі. Результати соціологічного опитування здобувачів та випускників продемонстрували їх високий рівень мотивації до запропонованої тематики. Наукова новизна. На основі практичного досвіду розроблено, обґрунтовано та впроваджено модель популяризації спадщини ЮНЕСКО у системі підготовки фахівців з туризму. Практична значимість. Матеріали дослідження можуть бути використані у системі підготовки фахівців з туризму у закладах вищої освіти.

Ключевые слова: популяризація спадщини ЮНЕСКО, туризм, підготовка фахівців з туризму, модель.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами