Нормативно-правове закріплення діяльності парламентів України та Республіки Білорусь: бінарний аналіз

Нормативно-правове закріплення діяльності парламентів україни та республіки білорусь: бінарний аналіз

Зазначаються нормативно-правові акти, в яких визначається діяльність Парламенту в Україні та Республіці Білорусь.

Проводиться бінарний аналіз законодавства двох країн-сусідів. Нормативно-правове забезпечення діяльності парламенту відіграє ключову роль у становленні парламентаризму в країні, розвитку демократичних засад сьогодення. Сучасні умови зумовлюють до пошуку вирішення назрілих питань.

Визначаючи загальну проблематику в статті, аналізуються шляхи вирішення українських проблем через призму досвіду побудови парламентаризму в Республіці Білорусь.

Визначення конкретних функцій вищого законодавчого органу, прав та обов'язків парламентаріїв у нормативно-правовому акті виключає появу певних колізій з цих питань. Бінарний аналіз законодавства Украіни та Білорусі дав можливість виокремити ті акти, яких бракує в правовій площині України. У висновках зазначається, що прийняття законів "Про Верховну Раду України" та "Про нормативно-правові акти" сприятиме стабілізації як законодавчого процесу, так і безпосередньо реалізації законодавчої функції парламентом України, адже належна діяльність Парламенту зумовлює розвиток парламентаризму в країні.

Ключові слова: парламентаризм, Верховна Рада України, Національні Збори Республіки Білорусь.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами