Правосвідомість та становлення громадянського суспільства в Україні

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Панчук І.О. Правосвідомість та становлення громадянського суспільства в Україні

У статті характеризуються особливості взаємозв’язку між правосвідомістю та громадянським суспільством. Відзначається важливість заснованої на правосвідомості правової ініціативи у процесі становлення громадянського суспільства. Також вивчено сучасний стан правосвідомості населення в Україні та пов’язані з ним особливості формування громадянського суспільства.

Ключові слова: правосвідомість, громадянське суспільство, громадянська активність.

Панчук И.О. Правосознание и становление гражданского общества в Украине.

В статье характеризуются особенности взаимосвязи между правосознанием и обществом. Отмечается важность основанной на правосознании правовой инициативы в процесе становления гражданского общества. Также изучено современное состояние правосознания населения в Украине и связанные с ним особенности формирования гражданского общества.

Ключевые слова: правосознание, гражданское общество, гражданская активность.

I. O. Panchuk. A sense of justice and formation of a civil society in Ukraine.

The article characterizes peculiarities of correlation between a sense of justice and a civil society. The importance of the legal initiative based on the sense of justice in the process of formation of the civil society is denoted in the article. It also studies the modern condition of Ukrainians’ sense of justice and the peculiarities of the formation of the civil society related to it.

Keywords: sense of justice, civil society, legal initiative.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами