Парламентаризм — протидія політичній корупції: аналіз основних аспектів в Україні та Білорусі

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Теорія держави та права, Конституційне право України, Теорія та історія держави і права
 • Спеціальність: Правознавство, Право
 • № комплекту: №19 «Правничий вісник Університету «КРОК», Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет, Кафедра державно-правових дисциплін
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 12
 • ISBN: ISSN 2312-7686
 • ББК: ББК 67(я43)
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Баликіна Л. І. Парламентаризм - протидія політичній корупції: аналіз основних аспектів в Україні та Білорусі / Л. І. Баликіна // Правничий вісник Університету "КРОК" : Збірник наукових праць. - 2014. - № 19. - С. 44-51
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Парламентаризм — протидія політичній корупції: аналіз основних аспектів в Україні та Білорусі

Л.І. Баликіна, Університет економіки та права «КРОК»

У статті подано характеристику та компаративістський аналіз такого негативного явища як політична корупція в Україні та Білорусі. Запропоновано способи боротьби та протидії корупції через призму інституту парламентаризму.

Ключові слова: парламентаризм, корупція, політична корупція, Верховна Рада України, Національні збори Республіки Білорусь.

Парламентаризм - противодействие политической коррупции: анализ основных аспектов в Украине и Беларуси

Л.И. Балыкина, Университет экономики и права «КРОК»

В статье представлена характеристика и компаративистский анализ такого негативного явления как политическая коррупция в Украине и Беларуси. Предложены способы борьбы и противодействия коррупции через призму института парламентаризма.

Ключевые слова: парламентаризм, коррупция, политическая коррупция, Верховная Рада Украины, Национальное собрание Республики Беларусь.

Parliamentarianism - opposition to political corruption: an analysis of key aspects in Ukraine and Belarus

L.I. Balykina, "KROK" University

The article characterizes and makes comparative analysis of such negative phenomena as political corruption in Ukraine and Belarus. Anti-corruption ways in terms of parliamentarism are suggested.

Key words: parliamentarism, corruption, political corruption, the Verkhovna Rada of Ukraine, the National Assembly of the Republic of Belarus.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами