Вдосконалення системи грошового обігу в Україні

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Фінанси, Фінансова безпека бізнесу, Гроші та кредит
 • Спеціальність: Фінанси і кредит
 • № комплекту: №22 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 9
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33 (082)
 • ISBD: Румик І. І. Вдосконалення системи грошового обігу в Україні / І. І. Румик // Вчені записки. - 2010. - N 22. - С. 66-75
 • uk-UA

 • en-GB

Вдосконалення системи грошового обігу в Україні

В статті розглянуто сутність грошового обігу на сучасному етапі розвитку грошово-кредитної системи України. Запропоновано напрями підвищення ефективності шляхом удосконалення монетарної політики.

The ways of improvement money circulation system in Ukraine

The article is devoted to working out the essence of money circulation in the financial system of Ukraine. The main ways of increasing efficiency money and credit circulation with using of more rational monetary policy are offered.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами