Оцінка фінансової безпеки інтеграційних логістичних утворень

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Фінансова безпека бізнесу, Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою, Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 • Спеціальність: Економіка підприємства, Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій, Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти
 • Видавництво: Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія»
 • Сторінок: 9
 • ISBN: ISBN 966-7631-55-9
 • ББК: ББК 65.9(4)
 • УДК: УДК 336 (477)
 • ISBD: Алькема В.Г. Оцінка фінансової безпеки інтеграційних логістичних утворень / В.Г. Алькема // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 15. – 524 с. – С. 126 - 134. – 0,5 друк. арк.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Оцінка фінансової безпеки інтеграційних логістичних утворень

Алькема В. Г., кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту ЗЕД та логістики Університету економіки та права “КРОК”

У статті визначено основні групи показників діяльності логістичного утворення. Проаналізовано стан фінансової безпеки логістичних утворень. Розкрито методологічні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки логістич-них утворень за допомогою сучасних інструментів прикладної математики.

Ключові слова: економічна безпека, фінансова безпека, логістичні утворення, ланцюги поставок, бенчмаркінг.

Оценка финансовой безопасности интеграционных логистических образований

Алкема В.Г., кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры управления внешнеэкономической деятельностью и логистики Университета экономики и права «КРОК»

В статье определены основные группы показателей деятельности логистического образования. Проанализировано состояние финансовой безопасности логистических образований. Раскрыты методологические подходы к оценке уровня финансовой безопасности логистических обра-зований с помощью современных инструментов прикладной математики.

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, логистические образования, цепи поставок, бенчмаркинг.

Estimation of financial safety of integration logistic entities

Alkema V.G., candidate of technical sciences, associate professor, professor of the department of management of foreign economic activity and logistics at the University of Economics and Law "KROK"

The main group of indicators of logistics éducation. The condition of the financial security of logistics structures. Reveals methodological approaches to assessing the îevel of financial security logistics structures using modem tools of applied mathematics.

Keywords: economie security, financial security, logistics movements, supply chain benchmarking.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами