Психологічні проблеми дистанційного навчання викладачів в системі післядипломної педагогічної освіти

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Дистанційне навчання
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №22 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Центр дистанційного навчання
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 11
 • ISBN: ISSN 2312-7686
 • ББК: ББК 67.(я43)
 • УДК: УДК 159.99
 • ISBD: Заболоцький А.Ю. Психологічні проблеми дистанційного навчання викладачів в системі післядипломної педагогічної освіти. / А.Ю. Заболоцький // Правничий вісник Університету «КРОК». - №22. – Випуск 22. – С. 204-209.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Психологічні проблеми дистанційного навчання викладачів в системі післядипломної педагогічної освіти

У статті досліджено тенденції психологічних процесів, що відбувалися під час навчання викладачів вищіх навчальних закладів за допомогою технологій дистанційного навчання.

Ключові слова: дистанційне навчання, психологічні проблеми дистанційного навчання, післядипломна освіта.

Психологические проблемы дистанционного обучения преподавателей в системе последипломного педагогического образования

В статье исследованы тенденции психологических процессов, которые происходили во время обучения преподавателей высших учебных заведений с помощью технологий дистанционного обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, психологические проблемы дистанционного обучения, последипломное образование.

Psychological problems of distance learning teachers in the system of postgraduate education

In the article the tendencies of psychological processes that took place during the training of teachers of higher education via distance learning technologies.

Keywords: distance learning, psychological problems of distance education, postgraduate education.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами