Зміни корпоративної культури як імператив організаційного розвитку

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Зміни корпоративної культури як імператив організаційного розвитку

Петрова І. Л.

У статті обґрунтовується необхідність зміни корпоративної культури підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України, визначаються підходи до стратегічного управління процесами змін у сфері корпоративної культури з метою забезпечення поступального організаційного розвитку.

Ключові слова: корпоративна культура, стратегія управління корпоративною культурою, організаційні зміни

Изменения корпоративной культуры как императив организационного развития

Петрова И. Л.

В статье обосновывается необходимость изменения корпоративной культуры предприятий на современном этапе развития экономики Украины, определяются подходы к стратегическому управлению процессами изменений в сфере корпоративной культуры с целью обеспечения поступательного организационного развития.

Ключевые слова: корпоративная культура, стратегия управления корпоративной культурой, организационные изменения

Changes in corporate culture as an imperative of organizational development

Petrova I.L.

In the article the need of changing the corporate culture of enterprise in present development stage of the economy of Ukraine is based, approaches to strategic management of the processes of changes in the field of corporate culture for guaranteeing the progressive organizational development are determined.

Keywords: corporate culture, corporate culture management strategy, organizational changes

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами