Змістовні та структурні аспекти інноваційної зайнятості

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Змістовні та структурні аспекти інноваційної зайнятості

Петрова І. Л.

У статті розкрито погляди автора на зміст та структуру інноваційної зайнятості, визначено фактори та особливості її формування в економіці України. Структура інноваційної зайнятості проаналізована з позиції трьох критеріїв: ступеня залучення зайнятих в інноваційні процеси, форм організації, способу регулювання. Визначено економічні, техніко-організаційні, соціокультурні фактори формування інноваційної зайнятості.

Ключові слова: інноваційна зайнятість, структура інноваційної зайнятості, фактории формування інноваційної зайнятості

Содержательные и структурные аспекты инновационной занятости

Петрова И. Л.

В статье раскрыты взгляды автора на содержание и структуру инновационной занятости, определены факторы и особенности ее формирования в экономике Украины. Структура инновационной занятости проанализирована с позиции трех критериев: степени вовлечения занятых в инновационные процессы, форм организации, способа регулирования. Определены экономические, технико-организационные, социокультурные факторы формирования инновационной занятости.

Ключевые слова: инновационная занятость, структура инновационной занятости, фактории формирования инновационной занятости.

Informative and structural aspects of innovative employment

Petrova I. L.

The author reviews the author's views on the content and structure of innovative employment, the factors and peculiarities of its formation in the Ukrainian economy are determined. The structure of innovative employment is analyzed from the standpoint three criteria: the degree of engagement engaged in innovation processes, forms of organization, the way of regulation. The economic, techno-organizational, socio-cultural factors of formation of innovative employment are determined.

Keywords: innovative employment, structure of innovative employment, factors of formation of innovative employment

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами