Конфліктологічна компетентність як компонент професійної компетентності викладачів університетів

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Ділова іноземна мова
 • Підрозділ: Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін, Факультет міжнародних відносин
 • Видавництво: Belgrade, Serbia: University Union-Nikola Tesla, Faculty for Strategic and Operational Management
 • Сторінок: 9
 • ISBN: ISBN 978-86-87333-40-6
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТІВ

У статті розглядається конфліктологічна компетентність педагогів як компонент їх професійної компетентності. Аналізуються особливості педагогічних конфліктів та рівні розвиненості конфліктологічної компетентності викладачів ВНЗ за її трьома компонентами: когнітивним, емоційним та поведінковим.

Ключові слова: конфліктологічна компетентність, когнітивний, емоційний, поведінковий компоненти.

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ

В статье рассматривается конфликтологическая компетентность педагогов как компонент их профессиональной компетентности. Анализируются особенности педагогических конфликтов и уровни развития конфликтологической компетентности преподавателей ВУЗов по ее трем компонентам: когнитивному, эмоциональному и поведенческому.

Ключевые слова: конфликтологическая компетентность, когнитивный, эмоциональный, поведенческий компоненты.

CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE AS A COMPONENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF UNIVERSITY TEACHERS

The article discusses conflictological competence of teachers as part of their professional competence. It points out the peculiarities of conflicts in teaching process. The article analyzes the levels of development of conflictological competence of university teachers through its three components: cognitive, emotional and behavioral.

Keywords: conflictological competence, cognitive, emotional, behavioral components.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами