Порівняння рівня сформованості конфліктологічної компетентності викладачів ВНЗ України та Угорщини

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Ділова іноземна мова
 • Підрозділ: Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін, Факультет міжнародних відносин
 • Видавництво: Одеса: «Астропринт»
 • Сторінок: 7
 • ISBN: ISSN 2304-1609
 • УДК: УДК 159.964.21
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

ПОРІВНЯННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ УКРАЇНИ ТА УГОРЩИНИ

У статті розглядається конфліктологічна компетентність педагогів як компонент їх професійної компетентності. Аналізується ступінь сформованості конфліктологічної компетентності викладачів ВНЗ України та Угорщини за її трьома компонентами: когнітивним, емоційним та поведінковим.

Ключові слова: конфліктологічна компетентність, когнітивний, емоційний, поведінковий компоненти.

СРАВНЕНИЕ СТЕПЕНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УКРАИНЫ И ВЕНГРИИ

В статье рассматривается конфликтологическая компетентность педагогов как компонент их профессиональной компетентности. Анализируется степень сформированности конфликтологической компетентности преподавателей ВУЗов Украины и Венгрии по ее трем компонентам: когнитивному, эмоциональному и поведенческому.

Ключевые слова: конфликтологическая компетентность, когнитивный, эмоциональный, поведенческий компоненты.

THE COMPARISON OF THE LEVELS OF DEVELOPMENT OF CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE OF UNIVERSITY TEACHERS IN UKRAINE AND HUNGARY

The article discusses conflictological competence of teachers as part of their professional competence. The article analyzes the levels of development of conflictological competence of university teachers of Ukraine and Hungary through its three components: cognitive, emotional and behavioral.

Keywords: conflictological competence, cognitive, emotional, behavioral components.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами