Концептуальні засади організації приватної детективної діяльності в Україні

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Концептуальні засади організації приватної детективної діяльності в Україні

Захаров О.І., кандидат економічних наук, професор,директор навчально-наукового інституту менеджменту безпеки, Університет економіки та права «КРОК»

У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти організації приватної детективної діяльності в Україні.

Ключові слова: приватний детектив, об'єднання приватних детективів, детективна діяльність, підприємство, загрози, безпеку, модель, принципи, механізм управління, механізм взаємодії.

Концептуальные засади организации частной детективной деятельности в Украине

Захаров О.И. кандидат экономических наук, профессор, директор учебно-научного института менеджмента безопасности, Университет экономики и права «КРОК»

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты организации частной детективной деятельности в Украине.

Ключевые слова: частный детектив, объединение частных детективов, детективная деятельность, предприятие, угрозы, безопасность, модель, принципы, механизм управления, механизм взаимодействия.

Conceptual foundations of organization of private detective activity in Ukraine

Zakharov O. PhD in Economics, professor, Director of Institute for Security Management «КRОК»University

The article deals with the theoretical and practical aspects of the organization of private detective activity in Ukraine.

Keywords: private detective, private detectives’ union, detective activity, enterprise, threats, security, model, principles, management mechanism, interaction mechanism.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами