Необхідність розвитку асертивності як складової конфліктологічної компетентності педагога

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Необхідність розвитку асертивності як складової конфліктологічної компетентності педагога

М.С. Кутас, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Університет економіки та права «КРОК»

Здійснено аналіз понять «конфліктологічна компетентність», «асертивність», «асертивна поведінка». Подані результати дослідження рівня конфліктності серед фахівців ВНЗ та рівня їхньої асертивності. На основі кореляційного аналізу доведено, що асертивність позитивно впливає на конфліктність.

Ключові слова: конфліктність, рівень конфліктності, конфліктологічна компетентність, асертивність, педагог.

Необходимость развития ассертивности как составляющей конфликтологической компетентности педагога

М.С. Кутас, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, Университет экономики и права «КРОК»

Осуществлен анализ понятий «конфликтологическая компетентность», «ассертивность», «ассертивное поведение». Представлены результаты исследования уровня конфликтности среди специалистов ВУЗ и уровня их ассертивности. На основе корреляционного анализа доказано, что ассертивность позитивно влияет на конфликтность.

Ключевые слова: конфликтность, уровень конфликтности, конфликтологическая компетентность, ассертивность, педагог.

The importance of assertiveness development as a constituent part of teaching staff conflictology competence

M. Kutas PhD in Psychology, Associate Professor of KROK University Psychology Chair

The article under review analyzes the ‘confl ictology competence’, ‘assertiveness’, ‘assertive behavior’ notions. Thus, it offers the results of the research as regards higher educational institution teachers proneness to confl icts along with the level of their assertiveness. Through correlation analysis, it has been proved, that the assertiveness positively infl uences proneness to confl icts.

Keywords: confl ict, level of confl ict, confl ictological competence, assertiveness, and teacher

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами