Особливості управління інформацією суб’єкту господарювання з використанням комп’ютерних соціальних мереж

 • Автор: ,
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Інформаційний менеджмент, Управління інформаційними зв’язками, Основи інформатизації суспільства
 • Спеціальність: Міжнародна інформація, Адміністративний менеджмент
 • № комплекту: №31 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин‚ інформації та бізнесу
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 12
 • ISBN: ISSN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 338.242.2+004.738.52
 • ISBD: Чернозубкін, І. О. Особливості управління інформацією суб’єкту господарювання з використанням комп’ютерних соціальних мереж / І. О. Чернозубкін, С. В. Цюцюпа // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - № 31. - С. 170-177
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

І.О. Чернозубкін,
кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри міжнародних відносин та інформації
Університет економіки та права «КРОК»
С.В. Цюцюпа, аспірант
Університет економіки та права «КРОК»

Особливості управління інформацією суб’єкту господарювання з використанням комп’ютерних соціальних мереж

У статті розглянуто способи і методи використання комп’ютерних соціальних мереж у діяльності підприємств, особливості управління інформацією, що стосується діяльності суб’єкту господарювання, з використанням сервісів, які підтримуються найбільш популярними в Україні та в світі соціальними мережами.

Ключові слова: Соціальна мережа, управління інформацією, комунікації, суб’єкт господарювання, Інтернет.

И.А. Чернозубкин,
кандидат технических наук, доцент
доцент кафедры международных отношений и информации
Университет экономики и права «КРОК»
С.В. Цюцюпа, аспирант
Университет экономики и права «КРОК»

Особенности управления информацией субъекта хозяйствования с использованием компьютерных социальных сетей

В статье рассмотрены способы и методы использования компьютерных социальных сетей в деятельности предприятий, особенности управления информацией о деятельности субъекта хозяйствования, с использованием сервисов, которые поддерживаются наиболее популярными в Украине и в мире социальными сетями.

Ключевые слова: Социальная сеть, управление информацией, коммуникации, субъект хозяйствования, Интернет.

I.Chernozubkin,
PhD, Assistant Professor of International Relations,
Information and Business Department, «KROK» University
S.Tsiutsiupa
Postgraduate Student, «KROK» University

Features information management entity with the use of computer social networks

The article under revision examines ways and methods of computer social networks exploitation in enterprise activity. Thus it studies the peculiarities of information management related to economic entity activity with the help of services maintained by the most popular social networks in Ukraine and in the world

Keywords: computer social networks, information management, communication, economic entity, Internet

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами