Проблеми оцінювання економічної безпеки сучасних інноваційних проектно-орієнтованих підприємств

  • uk-UA

Проблеми оцінювання економічної безпеки сучасних інноваційних проектно-орієнтованих підприємств

Россошанська Ольга Валентинівна

За результатами критичного аналізу публікацій за темою дослідження зроблено висновки щодо методологічних підходів та системності в дослідженні економічної безпеки підприємств , а також проблем оцінювання економічної безпеки ІПО підприємств. Показано, що на теперішній час найменше розроблена методологія в економічній безпеці як науковий напряму, не розкрито особливості оцінювання економічної безпеки нового, практично ще не дослідженого економічного об’єкта впливу небезпеки - ІПО підприємств, не враховується нове середовище діяльності для таких підприємств з новими видами загроз – економіка знань. Доведено, що функціонально-діяльнісний системний підхід поки що не був використаний повною мірою в дослідженні систем економічної безпеки, але має великий потенціал для дослідження оцінювання економічної безпеки як наукового напряму. Зазначені відкриті питання являють собою наукову проблему, яку цілісно представлено у вигляді системної моделі.

Ключові слова: оцінювання економічної безпеки, підприємство, економіка знань, безпекологія, естиметологія, діяльність, система.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами