Статті (650)

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Літвін Наталія Миколаївна, Лотарєв Андрій Григорович, Денисов Олег Євгенійович
 • Рік 2021
 • Категорія Статті
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій, Кафедра міжнародних економічних відносин, Кафедра теорії та історії держави і права
 • Сторінок 6
 • ISBD Management of state financial policy in the context of the covid-19 pandemic / O. Denysov, N. Litvin, A. Lotariev, T. Yegorova-Gudkova, L. Akimova, O. Akimov // AD Alta: Journal of interdisciplinary research. - 2021. - Vol. 11. - Issue 2, Special issue XX. - Pp. 52-57.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Данченко Олена Борисівна, Рибалко Ірина Вікторівна, Бєлова Олена Ігорівна
 • Рік 2021
 • Категорія Статті
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій
 • Видавництво Х.: НТУ «ХПІ»
 • Сторінок 7
 • УДК УДК 005.8
 • ISBD Огляд та класифікація особливостей арт-проєктів як факторів ризику / О.Б. Данченко, І.В. Рибалко, С.О. Заруцький, О.І. Бєлова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2021. - № 1(3). - С. 16-23

Додаткова інформація

 • Автор Радіонова Ірина Федорівна, Красота Олена Вадимівна
 • Рік 2021
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Макроекономіка
 • Підрозділ Кафедра теоретичної та прикладної економіки
 • Сторінок 11
 • ISBD Radionova I. Social inclusion and economic uncertainty: the reflection in public policy / I. Radionova, O. Krasota // Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D: Faculty of Economics and Administration. - 2021. - Vol. 29. - Issue 2. - DOI https://doi.org/10.46585/sp29021279

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Мелько Людмила Федорівна, Карюк Вікторія Іванівна, Гаврилюк Світлана Павлівна, Мігус Ірина Петрівна
 • Рік 2021
 • Категорія Статті
 • Підрозділ Кафедра туризму
 • Сторінок 13
 • УДК УДК 338.48:330.341.1
 • ISBD Havryliuk S.P., Melko L.F., Uvarova G.Sh., Karyuk,V.I., Mihus I.P. Implementation of the model of innovative tourist product in Ukraine: financial and economic aspects. Collection of scientific papers Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice. 1(36). Рp. 219-232.

Додаткова інформація

 • Автор Лаптєв Сергій Михайлович, Коваль Яна Сергіївна, Мігус Ірина Петрівна, Паращенко Людмила Іванівна
 • Рік 2021
 • Категорія Статті
 • Сторінок 4
 • ISBD Mihus Iryna., Laptev Sergеy., Parashchenko Liudmyla., Koval Yana., Odarchyk Kateryna., Panchenko Oksana. The impact of the Covid-19 pandemic on the loyalty of employees. AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - Vol. 11, Issue 1, Special Issue XVII. - P. 38-41.

Додаткова інформація

 • Автор Сингаївська Ірина Валентинівна, Наконечна Наталія Василівна, Петрунько Ольга Володимирівна, Малкова Тетяна Миколаївна, Кондес Тетяна Василівна
 • Рік 2021
 • Категорія Статті
 • Підрозділ Кафедра психології
 • Сторінок 5
 • ISBD Burlakova Iryna., Synhaivska Iryna., Malkova Tatiana., Petrunko Olga., Kondes Tetiana., Nakonechna Nataliia. Pedagogy and psychology for high school students. AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - Vol. 11, Issue 1, Special Issue XVII. - P. 28-32.

Додаткова інформація

 • Автор Сокол Тетяна Георгіївна
 • Рік 2021
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Географія туризму, Організація туристичних подорожей
 • Спеціальність Туризм
 • Підрозділ Кафедра туризму
 • Сторінок 9
 • ISBD Markhonos S. Evaluation of the innovation and investment potential of the tourist sphere of Vinnytsa / S. Markhonos, N. Turlo, T. Sokol // Tourism of the xxi century: global challenges and civilization values: ІІ international scientific and practical conference (June, 01, 2020 ). - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2021. - P. 540-548.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами